Projekt izgradnje ter vzdrževanje snežnega parka Kopaonik

151

Projekt izgradnje snežnega parka je iz gradbenega vidika zelo obsežna tema. Dan danes videvamo tovrstne snežne parke na olimpijskih igrah, kar nam da vedet, da igra resno vlogo v smučarskih središčih ter smučarski industriji. Popularnost športa narašča, kajti akrobacije, kot jih videvamo na tekmovanjih ter raznih posnetkih, ki krožijo po spletu in televiziji, so zelo atraktivne za mlajšo generacijo. Snežni parki ter celotno svobodomiselno gibanje narekujejo smer razvoja industrije v športni panogi. Gre predvsem za trend pri proizvodnji umetnih objektov, prilagajanju mehanizacije ter orodja za vzdrževanje, razvoju smuči ter desk, tehnično vse bolj dodelanim oblačilom ter hitro rastočega razvoja snežnih parkov.

Preden se naročnik odloči za projekt. je primoran napraviti analizo potencialnih uporabnikov. V primeru smučišča Kopaonik so to družine in izkušeni športniki. Po teh ugotovitvah si projektant lažje zamisli zasnovo snežnega parka, kar za nas pomeni, da posledično pridobimo informacijo o variabilnosti postavitve objektov ter velikosti skakalnic.

V diplomskem delu spoznamo faze projekta. Podobno kot pri izgradnji hiš ali planiranju gradbenih zemljišč, je tudi tukaj potrebna projektna dokumentacija. Sestavljena je iz že znane idejne zasnove (IDZ), projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekta za izvedbo (PZI) ter projekta izvedenih del (PID). Faze opisujejo potek del na gradbišču, pridobivanja podatkov o terenu ter vseh ostalih potrebnih dovoljenj.

Ker nisem imel dobrega dostopa do podatkov o projektni dokumentaciji, sem se raje osredotočil na postopek izgradnje. V času poletne sezone spoznamo potek zemeljskih del, zakoličbe terena ter gradbeno mehanizacijo. Vsekakor gradnji nad 1500 m narava ne omogoča tekočega poteka del. Sam sem bil priča močnim poletnim nalivom, konstantnemu nihanju temperatur ter eroziji terena, ki je posledica dežja. Po pridobitvi dovoljenj je projektant izdelal načrt snežnega parka v programu AutoCAD Civil 3D. Za izdelavo načrta sta bili nujno potrebni topografska karta terena ter izohipse. Oboje je priskrbel naročnik.

Nato je podjetje, s katerim sem sodeloval, lahko opravilo zakoličbo na terenu. Ta služi orientaciji pri postavitvi ciljnih točk, katerih namen je prikazati želeno lokacijo zemeljskih nasipov ali tako imenovanih platform.

V tem delu naloge spoznamo potek zemeljskih del po opravljeni zakoličbi terena, vključno s postopkom izvedbe z gradbeno mehanizacijo ter osebjem. Po opravljenih zemeljskih delih v času poletne sezone sledi izgradnja parka iz snega pozimi. Pri gradnji zemeljskih konstrukcij lahko pri proizvodnji umetnega snega prihranimo ogromno. Zemeljske konstrukcije so zapolnile kar 70 % potrebnega volumna za geometrijsko pravilno oblikovan snežni park.

Po doseženi zadovoljivi količini umetnega snega je bilo lepo razvidno, kaj se zgodi če ne upoštevaš načrta zasneževanja, kateri je prav tako opisan v samem projektu. V našem primeru so namesto par malih kupov snega napravili enega velikega. Posledica tega je bila bistveno daljše planiranje ter višji stroški zaradi dodatne porabe goriva ter delovne sile. Ko dosežemo želeno obliko sneženega parka po planiranju snega, nastopi postavitev elementov namenjenim akrobacijam. Ti so sestavni del pred zaključkom izgradnje, kajti parku dajo pomen ter celostno podobo. Za tekoč potek vzdrževanja ter postavitve je bila konstrukcija že v naprej izračunana glede na celotno širino teptalca snega. Na ta način prihranimo veliko časa, saj je urejanje s teptalcem snega bistveno hitrejše.Veliko časa ter natančnosti je potrebno nameniti postavitvi umetnih elementov ter skakalnic. Tudi pri gradnji teh uporabljamo že prej omenjene trasirne palice ter vso dodatno orodje, brez katerega oblikovanje ni mogoče.

Kot primer postavitve elementov sem si za podrobnejši opis izbral postavitev snežne skakalnice. V opisu izgradnje skakalnice prikazujem pravilno zaporedje postopka uresničitve. Navedeni sta tudi tabeli, napravljeni v programu, katerega naloga je izračunati pravilno razmerje kotov ter dolžino skakalnice.V naslednji točki je prikazan tehnični pregled snežnega parka, kateri je bil napravljen v programu AutoCAD Civil 3D s strani podjetja, s katerim sem sodeloval – Alliance ASE.

Spodaj so razvidni podatki iz tehničnega pregleda, kot so:

– potreben volumen konstrukcij,
– naklon terena,
– stranski prerez terena,
– lega terena,
– višina terena,
– pogled na snežni park iz ptičje perspektive,
– 3D pogled snežnega parka,
– velikosti ter nakloni objektov,
– podrobne karakteristike posameznih elementov,
– načrt zasneževanja,
– post snežnih teptalcev,
– varnostni načrt,
– načrt vzdrževanja,

Od izgradnje zemeljskih konstrukcij do končne postavitve iz snega se ravnamo po tehničnem pregledu, kajti ta vsebuje vse potrebne podatke za izvedbo. V zadnjem delu diplomskega dela sem opravil primerjavo snežnih parkov, s katero prikazujem njihovo raznolikost. Na svetu je na tisoče snežnih parkov, pa vendar imajo vsi povsem drugačen potek ter izgled. Naš je še samo eden več v svetu prostega sloga in služi namenu širjenja tovrstnega športa. Skozi potek pisanja diplomskega dela sem spoznal ter prikazal, kako pomemben je pravilen pristop k izgradnji snežnega parka.

Download full insight