Živimo v času, ko je na bančnem trgu poplava storitev. Vsi udeleženci trga se dnevno soočajo z vprašanji o njihovih konkurenčnih prednostih, ki predstavljajo prednost pri pridobivanju novih in ohranjanju obstoječih komitentov. Nekdaj pasivno čakanje bank na komitente, se danes spreminja v aktiven boj za njihovo pridobitev in ohranitev in temu se prilagaja celotna bančna politika. Organizacijski cilji pridobivanja komitentov in trženja storitev so procesi, katerih rezultat so prave storitve, pravilna komunikacija in uspešna prodaja. Trženje storitev in komunikacija je s porastom storitvenih podjetij postalo zanimivo področje preučevanja, saj se bistveno razlikuje od trženja izdelkov, čeprav so izhodišča podobna.
Vedno večji poudarek je na približevanju in prilagajanju bančne ponudbe komitentom. Vlogo banke v veliki meri opredeljuje okolje, v katerem deluje in potrebe njenih komitentov. Vsaka banka, ki želi biti uspešna, mora spremljati potrebe komitentov, hkrati pa jih mora biti sposobna zadovoljiti v kratkem času in po konkurenčnih pogojih.
Zato se mi je zdelo smiselno, da podrobneje predstavim projekt komuniciranja in trženja bančnih storitev pri ciljni skupini otrok in mladih v banki xy.
V drugem poglavju diplomskega dela, bom na kratko predstavila razvoj bančništva in banko xy.
V tretjem poglavju diplomskega dela bom predstavila posebnosti bančnih storitev in razliko med posredno in neposredno komunikacijo in trženjem.
Četrto do vključno deveto poglavje je namenjeno prikazu izvedbe projekta osebne predstavitve banke xy.
V desetem poglavju diplomskega dela bom izvedla anketo, jo grafično obdelala in na koncu zapisala ugotovitve, ki potrjujejo ali zavračajo trditve diplomske naloge.