Diplomska naloga opisuje projekt načrtovanja in izdelave tlačne mešalne posode x za kemično industrijo. Načrtovanje projekta je izvedeno na osnovi povpraševanja podjetja x (končni uporabnik − kupec) podjetju y (izdelovalec − prodajalec).
Prvi del diplomskega dela je sestavljen iz veljavne zakonodaje in teorije o tlačnih mešalnih posodah. Na osnovi vhodnih parametrov naročnika – končnega uporabnika tlačne mešalne posode − so opisani vsi potrebni priključki ter je izveden trdnostni preračun po AD 2000 Regelwerk. Glede na zahteve kupca in izkušnje izdelovalca se je obvezno potrebno dotakniti izboljšav in racionalizacije končnega proizvoda. Ključni dejavnik današnjega časa je ekonomski vidik, zato je del diplomskega dela posvečen tudi temu zelo specifičnemu področju. V naslednjem delu diplomskega dela pa je velika pozornost posvečena tehnični dokumentaciji, ki pa je obvezni sestavni del vsake tlačne mešalne posode. Kljub današnjemu vsakodnevnemu pomanjkanju časa pa je potrebno skrbno načrtovati tudi terminski plan celotnega projekta, ki je obvezen sestavni del takšnega projekta.
Skozi diplomsko delo je prikazano, da se mora podjetje, ki izvaja projekt načrtovanja in izdelave tlačne mešalne posode x za kemično industrijo, zelo kvalitetno pripraviti na tako zahteven projekt. Če želimo narediti kakovosten proizvod, ki je v skladu s pričakovanji kupca, mora biti vključen celoten kolektiv podjetja, saj je pri tem zelo pomemben vsak člen v verigi.

Download full insight