Projekt usposabljanja poslovodij v mednarodnem trgovskem podjetju XY

465

Kot vemo, je danes konkurenca zelo močna in vztrajna, predvsem vlaga v zaposlene s ciljem dobiti usposobljen in izobražen kader.
Strokovno izobraženi in usposobljeni kadri so temeljni dejavnik razvoja, kakovosti in uspešnosti vsake organizacije, zato je razumljivo, da organizacije posvečajo izobraževanju in usposabljanju zaposlenih vedno večjo pozornost. Prav tako je bistven način uvajanja novih zaposlenih doseganje pričakovanih rezultatov usposabljanja in preprečevanje morebitnih ovir.
Cilj mojega diplomskega dela je predstaviti in analizirati pomen izobraževanja in usposabljanja poslovodij v konkretnem podjetju ter ugotoviti njihovo zadovoljstvo ter uspešnost samega projekta.
Tako sem skozi diplomsko delo od 3. do 6. poglavja predstavila faze, vsebine in rezultate usposabljanja poslovodje. Pripravili smo novo zaposlenega, da razmišlja podjetniško, upošteva posledične učinke svojih odločitev na celotno podjetje in spodbuja sodelovanje ter sam sodeluje z zaposlenimi.
Problem, ki se je pojavil v času celotnega uvajanja, je bil, da smo pripravili novega sodelavca na odgovorno, odločno in timsko delo v podjetju.

 

Download full insight