Osnovni namen, ki sem ga s projektno nalogo, opisano v tem diplomskem delu, želel doseči, je bila posodobitev oziroma sprememba načina oglaševanja in informiranja v Medicinsko termalnem centru Fontana. V osnovi gre za zamenjavo plakatov s sprejemniki LCD, ki so vsekakor veliko atraktivnejši in vsestransko uporabni. Od zamisli v moji glavi pa vse do zagona te novosti je bila pot zelo težka in dolga. Najprej je bilo treba idejo smiselno sestaviti in jo zapisati, prepričati odgovorne osebe o koristnosti tega projekta in navsezadnje projekt izvesti. Pri tem pa niso bile dovolj moje organizacijske in tehnične sposobnosti, potrebni sta bili vztrajnost in predvsem natančnost pri izdelavi načrtov – tako finančnih, kot terminskih. Moral sem si priskrbeti čim več že prej izdelanega produkcijskega materiala (fotografije, videoposnetke in različna besedila), poskrbeti pa je bilo treba tudi tehnično opremo (sprejemnike LCD, kable za povezovanje …), ki pa je morala biti strogo v skladu z vnaprej določeno finančno shemo. Vsi ti postopki so skrbno zabeleženi in razloženi v srednjem delu diplomskega dela.
Kot v vsakem diplomskem delu, sem tudi jaz poskrbel, da je prvi del predvsem posvečen teoriji, in sicer oglaševanja na prostem preko televizijskih sprejemnikov. Opisani so začetki, postopki in načini tovrstnega oglaševanja, vključil pa sem tudi današnje novosti s tega področja.
V sklepnem delu diplomskega dela je opisano, kako sem predvidel morebiten dodaten zaslužek na podlagi oglaševanja drugih zainteresiranih poslovnih partnerjev in odpravljanje tehničnih napak ter vzdrževanje oziroma osveževanje vsebin. Nekaj prostora sem namenil še razlikam, ki so se pojavile med zamišljenim in izvedenim projektom, težavam, ki se jim nisem mogel ali želel izogniti, ter navsezadnje še izpolnjenim in neizpolnjenim potrebam oziroma željam.