Podjetje začne svoje formalno pravno življenje z vpisom v sodni register. Podjetje raste, ko v
njem ljudje gospodarijo na dolgi rok in spreminjajo proizvodne zmogljivosti. Razvojno
spreminjanje zadeva različne dele in procese v podjetju samem, njegovo organizacijo in
strukturo znotraj podjetja in tudi spremembe v njegovem okolju. Razvoj podjetja je »biti
boljši« kot kakovostni dejavnik, zelo pogosto pa ga zamenjujemo z rastjo podjetja – s
spreminjanjem velikosti podjetja. Spremembe velikosti podjetja izvirajo iz pozitivne ali
negativne rasti podjetja ter so povezane s količinskim izražanjem podjetja.

Za rastoče posle je značilno, da je tudi pristop k načrtovanju, posamezni koraki in njihov
specifičen vrstni red in izraža vsebino tako imenovane aktivne strategije rasti. Brez
načrtovanja take strategije pri rasti podjetja posla sploh ni mogoče dosledno uveljavljati.
Pomanjkljivo načrtovanje pri rastočih poslih se lahko pokaže v povečanem tveganju takega
poslovanja. Brez načrtovanja lahko namreč zelo hitro nastanejo usodne napake.

Cilj finančne funkcije v podjetju je maksimiranje tržne vrednosti podjetja. Ta cilj lahko
finančna funkcija doseže s pomočjo analize poslovanja podjetja. Analiza poslovanja podjetja
obdela pretekle podatke, ki jih je pridobila iz računovodskih izkazov, ter na podlagi
pridobljenih rezultatov sporoča finančni funkciji podjetja o predvidevanjih in o spoznavanju
financ podjetja, na podlagi katerih lahko finančna funkcija bolje odloča, izvaja in nadzira
finance podjetja.