V diplomski nalogi predstavljamo raziskavo trga in poslovni načrt turističnega podjetja s. p. Podjetje se bo ukvarjalo s trženjem turističnih aranžmajev in potovanj, v prihodnosti si za cilj postavljamo tudi organizacijo izletov za zaključene skupine. Naš moto je priprava ponudbe po meri posameznika s kakovostnim svetovanjem in negovanje odnosa s potnikom po opravljeni storitvi.

Diplomska naloga je nadgradnja poslovnega načrta, ki smo ga izdelali kot seminarsko nalogo pri predmetu Podjetništvo in ga priredili za potrebe diplomskega dela. Dodali smo teoretični del o tem, kaj je podjetništvo, podjetniška ideja in priložnost ter kako poteka poslovno načrtovanje za start-up podjetje.
Sledi raziskovalni del, v katerem so predstavljeni rezultati našega anketnega vprašalnika, s katerim smo opravili raziskavo trga in pridobili podatke o tem, ali ima naša podjetniška ideja tržno priložnost.

Ugotavljali smo, kolikokrat letno ljudje koristijo storitve turističnih agencij, kaj jim je pomembno pri odločitvi za rezervacijo ter koliko jim pomeni priporočilo zadovoljnih potnikov.

Izdelali smo poslovni načrt za ustanovitev novega podjetja, da bi videli, ali se naša podjetniška ideja lahko prelevi v poslovno priložnost. Določili smo kratkoročne in dolgoročne cilje, strategijo poslovanja, tržišče, načrt organizacije človeških virov in stroškov dela ter vlaganja v dejavnost, proučili kritična tveganja in si zasnovali protiukrepe, vse napovedi pa smo uporabili za finančni načrt s preizkusom možnega pozitivnega poslovanja v prvih štirih letih od začetka podjetja. Na osnovi ugotovljenega trdimo, da je poslovna ideja možna uspešna poslovna priložnost.

 

Download full insight