V diplomskem delu predstavljamo raziskavo trga in poslovni načrt za start up podjetje s franšizo mednarodne verige s hitro prehrano SUBWAY v Sloveniji. Podjetje bo ponujalo hitro prehrano, natančneje hitro pripravljene sendviče po licenci mednarodne franšize SUBWAY. Sedež podjetja in poslovalnica bosta v Mariboru.

 
V diplomskem delu smo združili vsa znanja, pridobljena na Višji strokovni šoli Academia in v praksi. Diplomsko delo je nadgradnja poslovnega načrta, ki smo ga izdelali pri predmetu podjetništvo, kjer se je tudi porodila ideja o ustanovitvi podjetja, ki bo ponujalo hitro prehrano. Raziskovalni del smo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim smo analizirali prehrambne navade v Mariboru, konkurenco in ne nazadnje tudi prepoznavnost znamke SUBWAY.

sendvič losos
S pomočjo strokovne literature smo pojasnili osnovne pojme, kot so podjetništvo, podjetniška ideja, poslovni načrt in franšizing. V osrednjem delu naloge smo predstavili poslovni načrt podjetja, ki je razdeljen na poslovni in finančni del. Ugotovili smo, da lahko podjetniška ideja kljub obstoječi konkurenci postane tudi poslovna priložnost.

 

Download full insight