Raziskava trga in poslovni načrt za ustanovitev podjetja za računalniško izobraževanje “Preprosto.je”

236

V diplomski nalogi predstavljamo učenje s pomočjo videa, opravimo pa tudi raziskavo trga ter izdelamo poslovni načrt za podjetje Preprosto.je. Podjetje se bo ukvarjalo z izdelavo video tečajev, ki jih bo ponujalo preko svoje lastne spletne strani.
Diplomska naloga je nadgradnja poslovnega načrta, ki smo ga izdelali kot izpitni izdelek pri predmetu podjetništvo ter ga preuredili za potrebe diplomskega dela. Dodan je teoretični del, ki vsebuje razlage o tem, kaj so podjetništvo, podjetniško načrtovanje, videoučenje in njegove oblike. Sledi še raziskovalni del, kjer smo s pomočjo naprednega spletnega vprašalnika opravili raziskavo trga o potrebah po naši načrtovani storitvi.
Za potrditev našega prepričanja, da je naša podjetniška ideja tudi poslovna priložnost, smo izdelali poslovni načrt za ustanovitev novega podjetja, v katerem smo poglobljeno razmišljali o naših prednostih in tudi slabostih, določili smo svoje cilje in strategijo, kako jih doseči. Razmišljali pa smo tudi o tveganjih, morebitnih problemih in protiukrepih, s katerimi jih bomo reševal. Z izdelanim finančnim načrtom dokazujemo, da je lahko podjetniška ideja poslovno uspešna podjetniška priložnost.

 

Download full insight