Razvoj obstoječe medijske produkcije s ciljem povečanja učinkovitosti ter tržne in poslovne vrednosti v podjetju Eventim Si, d.o.o.

193

Ob začetku pisanja diplomskega dela sem ugotovil, da je slovenski trg zelo zaseden z revijami, branost tiskanih medijev pa ob porastu uporabe interneta vztrajno upada, zato sem s SWOT analizo raziskal prednosti, priložnosti, ovire in slabosti izhajanja revije Event.vodič.

Glavne ugotovitve SWOT-analize so bile, da organizatorji iščejo dodatne možnosti za promocijo svojih dogodkov, bralci in kupci vstopnic si želijo vodič po prihajajočih dogodkih v Sloveniji in, da turisti iščejo možnosti za popestritev bivanja. Naše prednosti so bile: obstoječa baza bralcev in oglaševalcev, poznavanje stroke, baza prihajajočih dogodkov in utečena ekipa. Porast spletnega oglaševanja, majhen trg in neprepoznavnost sem v analizi opredelil kot potencialne nevarnosti, hkrati pa je izdajanje revije dodatna obremenitev delavcev in dodatni strošek zaradi tiska in distribucije.

Po izdaji prve številke revije se je izkazalo, da je zanimanje bralcev in oglaševalcev dejansko veliko, za popestritev bivanja turistov (kot sem prvotno predvideval) pa revija ni primerna, saj vsebina ni v angleškem jeziku in je ne razumejo. Neprepoznavnost nove revije na trgu se ni izkazala kot ovira, saj smo na podlagi obstoječe baze kupcev vstopnic hitro pridobili redne bralce revije. Dodatni strošek tiska in distribucije prav tako ne predstavlja ovire, saj se redno pokriva iz prihodkov od oglaševanja.

Določili smo tudi načine oglaševanja v reviji in oglaševalci imajo možnost oglaševati na platnicah revije (celostranski oglasi) ali na straneh v reviji, kjer lahko izbirajo med oglasi različnih dimenzij (pasica, polovica strani, cela stran, dvojna stran).

Ugotovil sem, da se tiskani in digitalni mediji med seboj odlično dopolnjujejo in da bralci še vedno v veliki meri radi posežejo po tiskanih medijih. Partnerska prodajna mesta, na katera smo v prvem mesecu dostavili manjše količine izvodov revij so podjetje Eventim Si, d. o. o, zaprosila, da jim v prihodnje dostavlja večje količine, saj so jih tudi njihovi uporabniki dobro sprejeli. Na podlagi teh dejstev, pregledu konkurence in zanimanju potencialnih oglaševalcev za revijo, sklepam, da bo projekt prinašal dobiček in bo hkrati prispeval k boljši prepoznavnosti blagovne znamke.

Pri grafičnem oblikovanju sem sledil teoretičnim pravilom in zakonitostim, saj v podjetju želimo, da naša revija pri bralcih vzbuja občutek kakovosti, prijetnega počutja in modernosti. Občutek kakovosti sem dosegel z izbiro sijajnega papirja z dovolj veliko gramaturo, ki znaša 90 g/m2, prijetno počutje z izbiro toplih barv, zato se skozi celotno revijo pojavlja rumena barva, ki je tudi sicer sestavni del logotipa podjetja, občutek modernosti pa z izbiro neserifne tipografije z imenom Titillium.

Želeli smo, da se novi in obstoječi bralci zlahka znajdejo po vsebini revije, za kar smo poskrbeli s kazalom, ki se vedno nahaja na istem mestu na začetku revije, z definiranjem rednih rubrik, ki se bodo v reviji ponovile vsak mesec, in z oštevilčenjem na dnu vsake strani. Zaradi ozkega pokončnega formata je kompozicija revije vertikalna in uporabljamo enega do največ dva stolpca za postavljanje besedila in slik.

Za naslovnico smo določili pravilo, da mora biti logotip revije vedno prisoten na istem mestu, da pritegne bralce in loči našo revijo od ostalih, pojavlja pa se v različnih barvnih kombinacijah, glede na ilustracijo naslovnice. Ilustracijo na naslovnici pa uporabljamo za promocijo dogodkov in je oglaševalcem na voljo kot ena izmed možnosti za oglaševanje, vendar ne sme vsebovati drugih tekstovnih elementov, razen imena dogodka.

Že prva izdaja revije se izkazala za uspešno, saj so se naše napovedi glede prihodkov iz naslova oglaševanja potrdile. Na podlagi prejetih izpolnjenih kuponov za nagradno igro, ki je stalni element revije, in številom ogledov digitalne verzije revije pa smo ugotovili, da je bila revija med bralci dobro sprejeta in da njihovo število hitro narašča. Odlične odzive smo prejeli tudi iz partnerskih prodajnih mest, ki so nam sporočili, da jim je revija Event.vodič v veliko pomoč pri prodaji vstopnic.

Tezo diplomskega dela, da se bo s prenovo medijske produkcije povečala učinkovitost ter tržna in poslovna vrednost podjetja Eventim Si, d. o. o., na podlagi zgoraj zapisanih dejstev potrjujem.

Download full insight