Snovanje, konstruiranje in izdelava zahtevnejšega orodja za hladno preoblikovanje pločevine

96

Dandanes je na trgu zelo pomembna kakovostna in hitra izdelava orodij, kar se kaže tudi v sami proizvodnji v avto industriji. Zahteve kupca so vedno bolj podane na kakovost izdelave orodja, kakovostno zasnovo orodij, da se poraba materiala ter čas izdelave ekonomično izplačata. V avto industriji je zelo pomemben čas izdelave in dobave raznih izdelkov, prav tako tudi orodij za izdelavo. Tržišče kovinske industrije je zelo veliko, prav tako tudi konkurenca, zato mora biti celotna ekipa orodjarne zelo fleksibilna, v njenih projektih pa mora prevladovati kakovost. Med samim konstruiranjem prihaja večkrat do kakšnih sprememb oblik ali dimenzij končnega izdelka, zaradi česar se je treba naročniku vedno znova prilagoditi. V začetni fazi nam zelo koristijo simulacijski programi, ki nam omogočajo lažjo zasnovo orodja, ki ga obdelamo v preoblikovane pločevine. Simulacije velikokrat pokažejo kritične točke, kot so: upogibanje, vlečenje, krčenje in širjenje ter pri rezanju zahtevnih oblik. Vse te simulacijske podatke lahko uporabimo ter vnesemo v 3D-obliko za lažjo izbiro, kako se lotiti postopka oblikovanja, če pa se izkaže, da so kritične meje prevelike, se lahko posvetujemo z naročnikom o spremembi izdelka. V vsaki orodjarni je pomemben dejavnik, da se izvaja skupinsko sodelovanje med zaposlenimi, da si lahko izmenjujejo razne izkušnje. V diplomskem delu smo prikazali, kako pravilno izbrati delovni postopek dela od same zasnove metode do končne realizacije progresivnega orodja. Prikazan je celoten sklop o izbiri raznih materialov kot tudi vsebina elementov, ki so vgrajeni. Poudarek diplomske naloge je na tem, kako doseči pravilno izbiro materialov ter kako se začne zasnova progresivnega orodja, da naredimo končni naročnikov izdelek. V orodjarnah je velik poudarek na natančnosti in kako zagotoviti kakovosten izdelek, predvsem s tolerančnimi območji. S tem zasnovanim orodjem smo pridobili veliko znanja o 3D-modeliranju, prav tako pa tudi programski del za strojno obdelavo, ker je projekt od začetka do konca prepuščen izključno nam.

Cilj diplomskega dela je prikazati celotno izdelavo progresivnega orodja od prvega dela, ki se razvija v pisarnah na 3D-modelih, do končne mehanske obdelave z vsemi različnimi postopki obdelav ter končne sestave progresivnega orodja, ki preide v realizacijo. Predvsem pa je poudarek na tolerančnih območjih ter upoštevanju določenih predpisov, ki jih poda naročnik sam. Po vrstnem redu smo tudi prikazali, kako pridemo do končnega izdelka po nekakšnem zaporedju. Brez orodja in orodjarn danes ni trga, saj vsak izdelek ne glede na material potrebuje svoje orodje za izdelavo. V vseh orodjarnah je danes trend čim boljše kakovosti dela ter časovnega izpolnjevanja terminskega dela. Namen diplomskega dela je predvsem spoznati način dela s progresivnimi orodji in spoznati vse operacije dela, kot so snovanje izdelka, ki nam ga ponudnik ponudi, ter izvesti vse zahtevane tolerance in dimenzije zastavljenega orodja. Danes je zelo velika konkurenca in kakovost je na prvem mestu. Vsaka izdelava orodja zahteva izobraženost določenih ljudi na področju snovanja in modeliranja, potrebno pa je tudi dobro ekipno delo. Spoznanje vsega tega je, da moramo biti časovno zelo usklajeni zaradi hitre izdelave orodij. Za takšno delo so potrebni kakovostni stroji CNC za hitrejše in kakovostno delo. S stroji, kot so CNC rezkalni centri, stružnice in žične erozije, lahko na orodjih dosegamo visoke tolerance, ki so potrebne za kakovosten izdelek. CNC-stroji so natančni vsaj na stotinko ali več. Delo v orodjarnah ali v pisarnah, kjer poteka snovanje in modeliranje, je zelo zahtevno, hkrati pa tudi zanimivo iz vidika, ker ni izdelka, ki smo ga izdelovali, ki bi bil čisto enak naslednjemu projektu. Prav tako moramo vsako obdelovalno ploščo posebej programirati, ker ni enakih plošč. Vsak novi projekt je nov izziv za vsakogar v ekipi, vsako orodje ima drugo zasnovo in druge probleme, ki jih je treba vedno znova reševati. Ko je orodje izdelano, še ne pomeni, da je funkcionalno dobro zasnovano in bo delovalo brezhibno. Najbolj pomembno je zadnje delo orodjarjev, ki dajo orodju končno podobo in funkcijsko pripravijo orodje na delovanje. Če hočemo dobro izdelano orodje, predvsem za velike serije, moramo orodja tuširati s pasto, ki jo nanesemo na površino, da vidimo, če ima orodje dovolj velike zračnosti ter če se povsem nalega na ploske med posameznimi ploščami. Orodja testiramo tako dolgo, da dobimo izdelek v tolerančnem območju. Vsak izdelek, ki pride iz progresivnega orodja, moramo mersko izmeriti na določenih točkah, da preverimo, ali je izdelek v tolerančnem območju ali pa bo potrebna korekcija orodja. Zato so orodja pomemben faktor ter del našega življenja.

Download full insight