Spletni portal in socialna omrežja kot podpora medijem medijske hiše Novice-Celjan, Radio Rogla

265

Spletni mediji dobivajo v današnjih časih in v našem življenju vedno večjo težo. V diplomski nalogi se bom zato lotil predstavitve medijske hiše Novice – konkretno časopisa Celjan in Radio Rogla ter njune uporabe družbenih omrežij. Predstavil bom nov spletni portal Novice.si, ki sem ga sam ustvaril – kakšna je njegova vizija in usmeritev, kakšna bo administracija portala, katere tehnologije bomo uporabili za izdelavo portala ter kakšne vsebine bomo objavljali na portalu. Portal bom tudi povezal z družbenima omrežjema Twitter in Facebook, poleg praktičnega prikaza pa bom prikazal tudi prednosti združitve.

Download full insight