V diplomskem delu Storitve osebnega bančništva v povezavi z zadovoljstvom strank in uvajanjem novih storitev sem se v prvem delu posvetil teoretičnim izhodiščem. Predstavil sem pojme osebno bančništvo, osebni bančnik, prednosti osebnega bančništva, organizacija in proces dela pri izvajanju osebnega bančništva, zagotavljanje varnosti pri poslovanju in nove tržne poti. V drugem delu sem se usmeril v raziskavo, ki sem jo izvedel s pomočjo anketnega vprašalnika in analize rezultatov. V zaključnem delu so podane glavne prednosti osebnega bančništva ter ključen pomen osebnega bančništva, zadovoljstvo strank in ob tem uspeh banke.
Rezultati raziskave kažejo, da so stranke zadovoljne z osebnim bančništvom, in da je ključna prednost osebnega bančništva, osebni bančnik. Osebno bančništvo je dokaz, da so temelj dobrega, tudi poslovnega odnosa, ljudje.

 

Download full insight