OZNAKE Objav z oznako "računovodstvo"

Oznaka: računovodstvo

Podjetništvo smo ljudje. Ljudje z različno vizijo, cilji in vrednotami. Tako, kot smo si različni kot ljudje, smo si različni tudi kot podjetniki. Nekateri...

Živimo v informacijski dobi, ki sega na vsa področja človekovega življenja in dela. Brez interneta si skorajda ne moremo več predstavljati življenja. Zaradi spremembe...

Računovodstvo je pomemben del vsakega podjetja, saj z zbiranjem in obdelovanjem podatkov pripravlja kakovostne informacije, ki so podlaga za dobre poslovodne odločitve. Upoštevati mora...

V diplomski nalogi smo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga poslali naključnim novoustanovljenim podjetjem v Podravski regiji poskušali opredeliti, kakšne so potrebe novoustanovljenih podjetij po...

Računovodstvo predstavlja temeljno informacijsko dejavnost podjetja, zato je treba to dejavnost kakovostno in premišljeno organizirati ter ustrezno zapisati v akte podjetja. Čeprav ni zakonsko...

Vodstvo podjetja mora za doseganje ciljev postaviti cilje in politiko podjetja ter skrbeti, da vse dejavnosti potekajo v skladu s sprejetimi cilji in zahtevami....

Računovodske rešitve v javnih službah imajo nekatere posebnosti, ki se pojavljajo zaradi specifičnega položaja javnih zavodov. Država v določenem smislu zavodom omejuje samostojnost na...

Izobraževanje računovodij vpliva na kakovost vodenja računovodstva v organizaciji in ne nazadnje tudi na uspešnost podjetja. Računovodje smo tisti, ki lahko spreminjamo potek dogodkov, opozarjamo...