V diplomskem delu sem predstavil tehnologijo izdelave steklene fasadne obloge za objekt X, na primeru podjetja Reflex d.o.o., ki je inovativno slovensko podjetje za predelavo in oplemenitenje ploščatega stekla, ki že tretje desetletje izpopolnjuje ponudbo svojih steklarskih izdelkov in storitev.
V prvem delu diplomskega dela sem na kratko predstavil podjetje Reflex d.o.o., kjer sem opravljal delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, tj. študentskega servisa, in sicer skoraj skozi celotno obdobje šolanja na Višji strokovni šoli Academia. V drugem delu diplomskega dela sem predstavil steklo, njegovo proizvodnjo, fizikalne in druge lastnosti ter predstavil lom stekla.
Ker so steklene fasadne obloge vrsta varnostnega stekla, sem v naslednjem poglavju diplomskega dela predstavil varnostno steklo RX SAFE, ki se deli na kaljeno varnostno steklo RX SAFE ESG po EN 12150 in delno kaljeno varnostno steklo RX SAFE TVG. V tem poglavju je opisana obdelava stekla (brušenje, izvrtine, izrezi, tiskanje), predstavljeni so kakovostni kriteriji kaljenega stekla, področja uporabe in proizvodni program.

steklo 2
V praktičnem delu diplomskega dela pa sem opisal celoten potek izdelave steklene fasadne obloge za objekt X na primeru delovnega naloga, ki sem ga dobil v podjetju Reflex. Pri izdelavi sem sodeloval tudi sam. V proces izdelave steklene fasadne obloge so vključene različne tehnološke operacije, ki si sledijo v točno določenem zaporedju. Proces se začne z izdelavo tehnološke dokumentacije, nato pa sledijo obdelovalni postopki v proizvodnji: razrez stekla, brušenje robov, tiskanje in na koncu še toplotna obdelava.

 

Download full insight