V diplomskem delu sem predstavil tehnologijo izdelave steklenih stopnic na primeru podjetja Reflex, d. o. o., inovativnega slovenskega podjetja za predelavo in oplemenitenje ploščatega stekla, ki že kar tretje desetletje izpopolnjuje ponudbo svojih steklarskih izdelkov in storitev.

V prvem delu diplomskega dela sem predstavil podjetje in najpomembnejše vrste steklenih izdelkov ter lastnosti stekla, v drugem delu pa celovit postopek izdelovalne tehnologije steklenih stopnic. V proces izdelave steklenih stopnic so vključene različne tehnološke operacije, ki si sledijo v predpisanem zaporedju, in sicer od izdelave tehnološke dokumentacije do posameznih izdelovalnih postopkov v proizvodnji. Pri tem sem izpostavil problem oblikovanja in kakovostne obdelave izdelkov zapletenih oblik, ki smo ga uspešno rešili z računalniško podprto proizvodnjo. Tako smo uspešno povečali proizvodne zmogljivosti in asortiment kakovostnih, inovativnih izdelkov, saj se steklo v arhitekturi in gradbeništvu vse bolj uveljavlja kot pomemben sestavni del konstrukcijskih elementov.