Namen te diplomske naloge je raziskati in predstaviti nekaj najpopularnejših metod in datotečnih formatov, ki se danes najpogosteje uporabljajo za stiskanje teksta, slik, zvoka in videa za uporabo v spletu. Masovna raba interneta zahteva, posebno obdelavo teh vsebin, sicer lahko v nasprotnem primeru hitro trpimo zaradi počasnih prenosov, programsko nekompatibilnostjo in raznimi prostorskimi stiskami.
S stiskanjem podatkov je mogoče učinkovito privarčevati na velikosti digitalnih zapisov, ki so sicer preveč obsežni za normalno rabo v spletu. To storimo tako, da poskušamo iz zapisa odstraniti čim več odvečnih (redundantnih) podatkov. S tem pridejo v igro tudi različne metode stiskanja, kompresijski algoritmi ter datotečni formati, katerih neprimerna uporaba lahko izrazito negativno vpliva na vsebino, ki se stiska. Stiskanje lahko poteka v brez izgubnem ali izgubnem načinu, pri čemer je prvi primernejši za arhiviranje in ohranitev prvotne kvalitete zapisa, drugi pa je bolj smiseln za masovno prenašanje preko spleta in učinkovito varčevanje s prostorom.
Zaradi hitrega razvoja informacijskih tehnologij pa se tukaj pojavi vprašanje glede splošne učinkovitosti tovrstnega stiskanja podatkov, saj ima ta tehnologija tudi svoje slabosti. Slabosti, kot so na primer čas stiskanja in razširitve, programske ter strojne zahteve, razne nekompatibilnosti, popačenja v zapisih in omejitve s strani uporabljenih formatov, lahko hitro povzročijo nevšečnosti pri povprečnemu uporabniku spleta. S tem je cilj te diplomske naloge preizkusiti in raziskati, kako učinkovito je sploh tovrstno stiskane podatkov, kakšne so omejitve tovrstnih datotečnih formatov in kje je meja med učinkovitim in neučinkovitim.

Download full insight