Uporaba multimedijskih programov Adobe za izdelavo spletne strani

468

V diplomski nalogi je predstavljena izdelava spletne strani in sicer je podana definicija, našteti so njeni elementi in predstavljen je postopek izdelave spletne strani s pomočjo programske opreme podjetja Adobe. Naloga je razdeljena na teoretični in na praktični del.
V teoretičnem delu je na začetku podana definicija spletne strani in njenih sestavnih delov. V nadaljevanju sta predstavljeni informacijska struktura in skelet spletne strani, navigacija, spletno varne tipografije in spletno varne barve ter izdelava spletne strani s programskimi orodji Adobe. Predstavljen je teoretični postopek izdelave spletne strani v programih Adobe.
Praktični del diplomske naloge pa predstavlja konkreten postopek izdelave spletne strani s pomočjo programskih orodij Adobe.

 

Download full insight