Uporaba strelnega orožja v varnostnih službah in policiji

272

Država se je začela zavedati, da ob zmanjšanju organov represije in varuhov reda ne bo mogla obvladovati normalnega delovanja vseh subjektov v državi. Svoje delo je prerazporedila na druge službe. Tako je del nalog policije prešel na različne službe varovanja in mestna redarstva.

Ker te novo nastale službe pri svojem delu lahko in včasih tudi posegajo po človekovih pravicah, prihaja do trenj. Ljudje, proti katerim so usmerjene, pokažejo svoje nezadovoljstvo ali pa želijo nekaj izsiliti, včasih tudi na najhujše možne načine. Zato policija in varnostne službe pri svojem delu uporabljajo tudi strelno orožje.

V današnjem času bi morala biti družba toliko napredna, da nihče ne bi potreboval orožja za opravljanje svojega dela ali za varovanje samega sebe ali drugih. Vendar se je v svetu in pri nas gospodarska situacija zelo poslabšala. Industrializacija in robotika po eni strani ter poceni delovna sila v nerazvitih deželah po drugi strani so prispevale k velikemu padcu standarda. Primanjkuje delovnih mest, lačnih in brezposelnih je čedalje več, kriminal in nezakonita ravnanja se zelo povečujejo.

V takih razmerah si policije in varnostnih služb brez orožja ne moremo zamisliti, čeprav so bili v zadnjem času veliki pritiski s strani vodilnih v policiji, da bi orožje imeli le še policija in vojska. Toda kruta resnična sedanjost nam pove, da je število napadov, resnih groženj in najhujših kaznivih dejanj, tudi umorov, v velikem porastu.

V diplomskem delu opisujem postopke in naloge navedenih služb. Iz anket in razgovorov so razvidni mišljenje občanov, njihovi pogledi na delo teh služb in pripombe.

Analiza uporabnikov je pokazala tudi svoje mišljenje v smislu varčevanja, zato je bilo nujno določene zahteve tudi predpisati in uzakoniti.

Download full insight