Uspešna obnovitvena presoja ISO 9001:2008 ter prehodna presoja ISO 9001:2015

224

V mesecu maju je potekala obnovitvena presoja ISO 9001:2008 ter prehodna presoja na nov standard ISO 9001:2015.

Med pozitivnimi ugotovitvami SIQ v poročilu o presoji izpostavlja:

  • ugled šole in zadovoljstvo študentov
  • uspešno zaključen projekt BTEC in akreditacija šole v Veliki Britaniji
  • povečanje obsega poslovanja

Med presojo sistema vodenja kakovosti v organizaciji ni bilo zazanih neskladnosti z zahtevami stadnarda ISO 9001:2008.