Ustanovitev podjetja v gospodarski panogi avtoprevozništvo ter vpliv digitalizacije

288

Med pisanjem diplomskega dela sem prišla do nekaterih novih spoznanj glede dejstva, da odprtje podjetja le ni tako preprosto in da veliko truda zahteva že zagon. Temu bi sledili še drugi cilji: dobro poslovanje in nudenje dobre zaposlitve delavcem, kar bi vsaj malo prispevalo tudi k zmanjšanju brezposelnosti v Sloveniji.
Potrebno si je odgovoriti na kar nekaj vprašanj in pridobiti veliko informacij ali se nam sploh splača odpreti takšno podjetje, za katere vemo, da jih je kar nekaj že propadlo zaradi njihove majhnosti. Moje mnenje je, da se majhna podjetja težje obdržijo na trgu, saj je veliko takih, ki so večja in imajo večjo finančno zmožnost. Tista podjetja, ki so na trgu že dalj časa imajo že ustvarjeno neko ime in jih stranke že poznajo, s tem so ta podjetja v prednosti. Če pa pogledamo z drugega vidika pa je lahko to za ta podjetja tudi slabost saj lahko, da stranke z njimi niso zadovoljne. Tukaj pa bi lahko nastopili mi kot novo podjetje in bi lahko tukaj imeli prednost, da nas stranke ne poznajo in bi kljub temu nas najele, da bi videle če pa smo mi kljub naši majhnosti sposobni kvalitetno in cenovno ugodno opraviti storitev, ki jo potrebujejo.
Pred ustanovitvijo podjetja je treba dobro premisliti in pridobiti veliko podatkov ter informacij, ki so podlaga za pravilno odločitev in pridobitev potencialnih strank. Spoznala sem, da ni dovolj izvesti raziskavo samo na nekem območju, ki nam je najbližje, ampak je pomembno, da pogledamo širše, saj lahko dodatni rezultati pokažejo povsem drugo sliko, ki je ne pričakujemo. V predstavljenem primeru se je to izkazalo za resnično, saj sem na podlagi anketiranja, ki sem ga izvedla v svoji ožji okolici, pridobila povsem drugačne rezultate od pričakovanih. Moje mnenje je, da bi bilo potrebno za ugodnejše rezultate opraviti še obširnejšo anketo in iti tudi na podeželje kjer so bivalni pogoji še vedno drugačni od mestnega okolja. V mestu imajo ljudje veliko več različnih možnosti kje stanovati in si niso primorani graditi hišo, saj lahko preprosto živijo v bloku, ki pa so v mestih v veliki večni že zgrajeni. Na podeželju pa si večina ljudi gradi hiše saj nimajo drugih možnosti in bi anketiranje tistih, ki živijo na podeželju prineslo drugačne rezultate, ki bi bili za naše podjetje ugodnejši.
Ugotovila sem, da so stranke zelo pomembne, saj morajo, da bi se lahko vračale, podjetju zaupati. Če si je podjetje ustvarilo dobro ime in ga stranke hvalijo, je običajno tudi strank več, saj ga priporočajo druga drugi. Stranke same dajo veliko na kvaliteto in ceno storitev, ki jih podjetje ponuja. Ker je v današnjem času veliko brezposelnih ljudi in pa veliko mladih dolgo študira in opravlja kariero in se tako ustvarjanje družine postavlja na stranski tir je dosti takšnih, ki si hišo začnejo graditi pri višji starosti. Takrat pa ljudje drugače razmišljajo saj bi radi za čim manj denarja dobili čim bolj kvalitetne storitve.
Pri izdelavi diplomskega dela sem ugotovila tudi, da je digitalizacija pomemben člen v podjetju. Njen razvoj podjetju omogoča, da se lahko predstavi še na druge načine kot pa samo z objavo oglasa v časopisu. Doba časopisov in revij je že skoraj mimo, saj ji potencialne stranke ne pripisujejo več bistvenega pomena in se raje odločajo za druge načine informiranja, kot je na primer po internetu. V današnjem času bi lahko rekli, da se brez računalnika in s tem interneta ne da več živeti, da je to že skoraj nujno, če hočemo pridobiti informacijo.
Pri naši ustanovitvi podjetja je digitalizacija zelo pomemben vpliv, saj sem pri raziskavi ugotovila s pomočjo anketiranih, da pridobivajo informacije predvsem preko interneta. Zato bi za nas bila velika prednost, če bi imeli postavljeno svojo spletno stran, ki bi bila kvalitetna in bi se sproti urejala z novostmi, saj bi tam stranke lahko pridobile veliko informacij o našem novo nastalem podjetju. Spletna stran bi morala vsebovati vse pomembne elemente, da bi bila dobro obiskana in bi obiskovalci res dobili vse potrebne informacije v zelo kratke času.
Digitalizacija pa se ne pojavi samo pri postavitvi spletne strani, ampak se bi uporabljala tudi drugje in sicer pri komunikaciji med zaposlenimi v podjetju in pa med zaposlenimi in strankami. Za naše podjetje je namreč bistvenega pomena, da v vsakem trenutku vemo kje se kdo nahaja, saj le tako lahko dosledno in dovolj hitro opravljamo svoje storitve.
Po opravljeni raziskavi in po vsem tem analiziranju, urejanju, združevanju in oblikovanju v neko celoto so me rezultati pripeljali do tega, da je potrebnega veliko truda, če hočemo kot novo podjetje uspeti in se na trgu tudi obdržati. Pomembno je, da se strankam čim boljše predstavimo pri tem pa je pomembno, predvsem dobro oblikovana spletna stran, ki stranke privablja in jim nudi že ob samem obisku spletne strani neko zadovoljstvo.
V diplomskem delu predstavljam ustanovitev podjetja. Kljub rezultatom anketiranja, ki me niso ravno navdušili, je v meni še vedno skrita želja po ustanovitvi takega podjetja. Mogoče pa nam le uspe, če vložimo res veliko dela in časa v nekaj, kar bi nas privedlo do želenega rezultata, ki bi nam vlil upanje v ustanovitev takega podjetja.

 

Download full insight