Vloga zasebno varnostnih služb na javnih zbiranjih

86

V sklepu potrjujem v začetku zastavljene trditve, da varnostniki po opravljenem NPK varnostnik niso dovolj usposobljeni, da bi začeli z opravljanjem javnih zbiranj, da bi k organizaciji odgovorni pred pričetkom varovanja javnih zbiranj več prispevali in da je varovanje javnih zbiranj lahko nevarno področje dela za varnostnike.

Naj začnem pri prvi trditvi, da varnostniki za opravljanje javnih zbiranj po končanem NPK varnostnik niso dovolj usposobljeni za varovanje javnih zbiranj. Ta trditev drži predvsem zato, ker po končanem NPK varnostniki nimajo še nobenih praktičnih znanj in še niso tako vešči, kako in kdaj ukrepati. Najprej si morajo pridobiti praktična znanja iz mirnejših delovnih okolij, kjer lahko začnejo nadgrajevati svoja znanja, delo s strankami in vadijo komunikacijo. To bi se sicer lahko reševalo tako, da bi delali skupaj z izkušenejšimi varnostniki na javnih zbiranjih, od katerih bi se lahko učili in se tako vpeljali v delo, vendar pa se to ne dogaja, saj je na trgu dela pomanjkanje kadra in varnostne službe izkoristijo vse zaposlene, kadar je to mogoče. To lahko pomeni velik problem, predvsem za mlajši kader, ki se je pred kratkim zaposlil, saj kadar je razporejen že v samem začetku na takšno delovno mesto, hitro izgubi voljo do dela, ker se lahko počuti sam ne dovolj usposobljenega za opravljanje takšnega dela in ima trenutno veliko možnosti najti kakšno drugo, lažjo delo, z enakim ali celo večjim plačilom, zato tudi nastaja tako veliko pomanjkanje kadra. Če bi se ta problem odpravil, bi varnostne službe imele večji nabor delavcev in večji izbor, koga poslati na varovanje javnih zbiranj in koga ne.

Kot drugo trditev sem postavil, da bi odgovorni lahko veliko več prispevali k organizaciji pred pričetkom varovanja javnega zbiranja. Tudi ta trditev je bila potrjena, saj iz lastnih izkušenj vem, da sem komaj ob prihodu na kraj varovanja izvedel natančneje za kakšno varovanje sploh gre, sicer sem vedel, da bomo na primer varovali prireditev na prostem ali gostinski lokal ali podobno in katerega ali katero, vendar pa pri kakšnih manj znanih prireditvah nisem vedel za kakšen tip prireditve gre, torej nisem vedel, kakšna bo struktura udeležencev in podobno. Tudi ob prihodu na varovanje do sedaj nisem nikoli dobil v vpogled načrta varovanja, ki pa predstavlja temeljni dokument za varovanje, v katerem so opisani podrobno vsi podatki, ki zadevajo samo izvedbo varovanja na varovanem območju. Predvsem pa me moti, da na javnih zbiranjih varnostniki, ki so denimo prvič na tem dogodku, ne poznajo evakuacijskih poti, tehničnega varovanja, če obstaja, mest, kjer so nameščeni gasilniki, omejitve kapacitete obiskovalcev in podobno. Ta problem bi varnostne službe lahko reševale tako, da bi se vodja pred pričetkom varovanja, na primer 20 ali 30 minut, sestal z ostalimi varnostniki na območju varovanja in pregledal objekt in natančno določil naloge v skladu z načrtom varovanja, kar pa se v praksi skoraj ne dogaja. Za večja varovanja bi bila po mojem mnenju primernejša rešitev vpogled načrt varovanja varnostnikom, ki bi ga pregledali in se z njim seznanili, saj so v njem natančno opisani vsi elementi, ki zajemajo varovanje na območju in objektu.

Kot tretjo trditev sem postavil, da je lahko opravljanje varovanja na javnih zbiranjih nevarno za varnostnike. Iz ugotovitev svoje raziskave sem dobil enoten odgovor, da je pri opravljanju tovrstnega dela lahko celo ogroženo njihovo življenje, s čimer se seveda popolnoma strinjam. Varnostniki so kot prvi nenehno izpostavljeni vsem dejavnikom, ki lahko ogrožajo varnost na varovanem območju in objektu. Varnostniki so osebe, ki so prvi na tem območju, ki lahko intervenirajo in ukrepajo, torej so lahko tudi prvi, ki nosijo posledice in je njihova naloga te dejavnike zaznati, jih odpravit, ali vsaj omilit do prihoda pristojnih služb. Takšnih problemov se seveda ne da popolnoma odpraviti, saj bodo zmeraj nastajali novi, kjer se zbirajo velike mase ljudi in se uporablja takšna in drugačna oprema, vendar pa se da varnostnike dodatno usposabljati, motivirati za delo, da bodo sposobni v nekaterih primerih zaznati dejavnike že preden nastanejo nevarne situacije in jih preventivno odpraviti.

Download full insight