Ob razmišljanju o projektnem delu, sem ugotovil da dejansko vem zelo malo o tej temi, ki me zelo zanima. Zato sem se odločil da bom svojo diplomsko nalogo napisal o tej temi in vključil računalniško tehnologijo, ki bi nam projektno delo olajšalo.

V osrednjem delu sem se razpisal o projektu, kaj sploh projekt predstavlja,kakšne projekte sploh poznamo,  kakšen je življenjski ciklus projekta in kdaj projekt lahko začnemo izvajati.

V drugem delu, sem podrobneje opisal organizacijsko shemo projekta. Predstavil sem različne funkcije ki jih vodja projekta lahko opravlja, s tem da sem vodjo projekta predstavil podrobneje kot glavno osebo, opisal sem vse lastnosti in veščine ki jih mora obvladati, da lahko dobro vodi projekte.

V zadnjem delu sem obdelal program MS Project, kot dober pripomoček pri projektnem vodenju, prikazal sem kako program deluje, kaj so osnovne funkcije. V svojem raziskovalnem delu pa sem izdelal operativni plan gradnje vikend hiše z programom MS Project 2007. Vse postopke sem prilepil kot slike za lažjo razlago delovanja programa.