Vpliv globalizacije na zaposlovanje tuje delovne sile v Sloveniji in EU

42

Trg delovne sile je pogosta tema raziskav ekonomistov, saj gre za enega izmed najbolj vplivnih trgov predvsem s strani sprememb v družbi, politiki in ekonomskem sistemu. Globalizacija predstavlja skupek teh omenjenih sprememb, ki so nastale kot posledica čezmejnega pretoka blaga in storitev, kapitala, tehnologije in tudi delovne sile. Veliko število razlogov se nabere na seznamu tistih, ki svojo matično državo zapustijo in se preselijo drugam – bodisi gre za večjo finančno varnost bodisi za pričakovanje boljšega družbenega položaja.

Namen diplomskega dela je predstaviti razloge zaposlovanja tujih državljanov. Raziskani so bili splošni trendi zaposlovanja tujcev, kateri poklici so tisti, v katerih se zaposli največ tujcev, ter postopek oziroma prednosti, slabosti in čas pridobivanja delovnih dovoljenj. Predstavljena je tudi analiza statistike zaposlovanja tujcev v Sloveniji in v EU ter trendi na tem področju.

V diplomskem delu je predstavljen vpliv globalizacije na trg dela v Sloveniji in Evropski uniji, med drugim tudi stanje na trgu dela in vplivi ekonomskih migracij, razmere na trgu dela pri nas in s tem tudi zaposlovanje tujcev, nenazadnje pa še značilnosti migracij, kar zajema tudi delo in življenje v Sloveniji.

Pregledala in opisala sem tudi stanje na trgu dela v Sloveniji in Evropski uniji ter analizirala aktivno oziroma neaktivno prebivalstvo v Sloveniji. Povzela sem strukturne značilnosti brezposelnih in gospodarske aktivnosti Slovenije, ki lahko vplivajo na povpraševanje po zaposlovanju  specifične delovne sile.

Z raziskavo zgodovine migracij iz BiH v Slovenijo pred in v 21. stoletju sem iskala prednosti in slabosti za migracijske države ter morebitne konkurenčne prednosti oziroma slabosti za podjetja, ki zaposlujejo tujce. V sklopu tega sem opredelila tudi pogoje za življenje in delo v Sloveniji ter izpostavila problematiko slovenskega delovnega trga.

Download full insight