Vpliv migracij in terorizma na varnostno situacijo Republike Slovenije

167

Povedal sem, da sem si to diplomsko delo izbral zato, da z njeno pomočjo poiščem odgovore na vprašanja, ki so zaznamovala današnji čas. Svoje vire sem poiskal predvsem na spletu, saj je to zelo raziskovana tematika, na katero je na voljo ogromno materiala. Kar je moč opaziti takoj ko raziščeš več različnih virov, je kako zelo je javnost razdeljena kadar je govora o migrantih in beguncih. Diplomo sem poskušal napisati kar se da objektivno, saj bodo le tako lahko rezultati učinkoviti.
V prvem delu smo opisali migracije in njihov vpliv na svet. Ugotovili smo, da delimo politične, ekonomske in verske. Najpogostejše so ekonomske, ki veljajo po načelu s trebuhom za kruhom. Med migrante spadajo tudi begunci, ki jih imenujemo begunski migranti. Vplive migracije delimo na pozitivne in negativne. Med pozitivne vplive spada dodatna delovna sila, ki jo prinesejo migranti in je največkrat cenejša kot tista, ki jo ponujajo domačini. Sem bi lahko tudi uvrščali različne kulture, ki jih lahko prinesejo tuji migranti. Tako kot imajo npr. v Ameriki manjše Oktoberfest festivale, ki so jih prinesli nemški imigranti. Med negativne uvrščamo posledice pozitivnih migracij. Dodatna in cenejša delovna sila lahko poveča brezposelnost domačinov in posledično tudi nezadovoljstvo prebivalcev. V zaključku prvega poglavja smo opisali glavne tri poti begunskih migrantov ter nekatere statistične podatke.
V drugem delu smo opisali pojem terorizem in njegovo vlogo v današnjem svetu. Povedali smo nekaj različnih vrst in delitev terorizma ter govorili o različnih terorističnih skupinah. Danes najbolj »popularna« teroristična skupina ISIS se ukvarja z verskim terorizmom, ki je zajel tudi Evropo. Opisali smo nekatere teroristične napade in preplahe, ki so se zgodili na našem kontinentu. S pomočjo tega smo ugotovili, da begunske migracije ne vplivajo na teroristične dogodke v zadnjih letih. Skozi dogodke smo namreč zbrali podatke, ki kažejo na to, da so napadalci večinoma domačini ali pa ljudje, ki so v Evropo prišli že nekaj let pred začetkom begunske krize.
V zadnjem delu smo se poglobili v migracij in terorizem v Sloveniji. Na kratko smo se vrnili v našo prvo izkušnjo migracij v času vojne v Bosni. Te so vplivale na sestavo slovenske narodne skupnosti. Če pogledamo po Sloveniji, vidimo veliko različnih prebivalcev južnega Balkana. Vidimo tudi veliko delavcev, ki prihajajo iz drugih držav, predvsem iz Bosne, ki predstavljajo poceni delovno silo za našo državo.
Za konec sem sestavil tudi anketo v kateri sem državljane Republike Slovenije vprašal koliko so seznanjeni o današnjem dogajanju okrog beguncev ter kakšno je njihovo mišljenje o varnosti naše države. Skozi anketo sem ugotovil, da moški in ženske razmišljajo zelo podobno, saj so njihovi odgovori bili po številu skoraj enaki. To velja tudi za določene starostne skupine, ki so odgovarjale približno enako količino DA in NE odgovorov. Anketa je bila uspešna, kar se je potrdilo tudi z zadnjim vprašanjem, ko se je večina odločila za odgovor NE. Ta namreč dokazuje, da so prebivalci mišljenja, da migranti ne vplivajo na varnost naše države, kar je bila moja druga hipoteza. Takšnega mišljenja sem bil tudi sam. Še dodatno pa v to smer kaže podatek o storjenih kaznivih dejanjih s strani beguncev, ki je zanemarljiv glede na veliko število beguncev, ki je odšlo skozi našo državo.
Če pogledam skozi celotno diplomsko delo, menim, da je bila naloga uspešna. Uspelo mi je dokazati zastavljeni hipotezi, kar je bil primarni cilj. Skozi pisanje samega dela sem se naučil zbiranja in raziskovanja različnih virov. Zelo zanimivo je bilo predvsem raziskovanje teme. Če bi celotno stvar povzel v nekaj besedah bi rekel, da je pisanje te naloge bilo zelo unikatna izkušnja.

Download full insight