Processed with VSCOcam with f2 preset

Prodajalna Vaš čas deluje na našem tržišču že od leta 2005 in se je hitro razvijala predvsem zaradi uspešne prodaje kvalitetnih ročnih ur in modnega nakita. Pri doseganju poslovnega uspeha imajo veliko vlogo predvsem spretnosti, ki jih naše prodajno osebje obvladuje na področju komuniciranja. V diplomski nalogi je predstavljeno neverbalno komuniciranje kot oblika medsebojnega odnosa med kupci in prodajnim osebjem oziroma prodaja kot komunikacijski proces.
V raziskavi je bilo obravnavano zadovoljstvo kupcev s prodajnim osebjem, saj je le-to ključni dejavnik, ki vpliva tudi na zvestobo kupcev.
Analiza rezultatov je pokazala, da je zadovoljstvo kupcev zaradi prijaznosti, ustrežljivosti in strokovnosti sorazmerno z uspehom prodaje in s tem tudi z uspehom same prodajalne.

 

Download full insight