Vpliv plače na motivacijo zaposlenih v VDC Polž Maribor

315

Diplomska naloga je namenjena proučevanju motivacije kot dejavnosti spodbujanja zaposlenih, da so pri delu bolj prizadevni in bolj učinkoviti pri uresničevanju ciljev, pomembnih za zavod, ter proučevanje sistema nagrajevanja z različnimi mehanizmi motivacije, ki vplivajo na učinkovitost in zadovoljstvo pri delu. V diplomski nalogi prikažemo, kako lahko zaposlene v zavodu motiviramo in nagrajujemo, kaj vpliva na motivacijo in načine motiviranja, ter ugotavljamo, kaj motivira zaposlene v VDC POLŽ MARIBOR in ali motivacija in nagrajevanje vplivata na zadovoljstvo pri delu.

 

Download full insight