Vpliv stavbnega pohištva na kvaliteto bivanja v primeru enodružinske hiše

254

Sodobna gradnja in globalne spremembe zaradi onesnaženja ozračja, zahtevajo gradnjo
objektov s čim manj negativnih izpustov v ozračje. Zato se čedalje bolj stremi h gradnji objektov, ki so energetsko učinkoviti.
Diplomsko delo sem izvedel v dveh fazah. V prvi fazi diplomskega dela sem opisal izdelavo PGD projekta pritlične hiše s podanimi odmiki od sosednjih parcel in rušitev obstoječega studenca na mestu gradnje ter pridobitev gradbenega dovoljenja. Za obravnavan objekt sem izdelal popis gradbeno obrtniških del in izdelal PZI-projekt arhitekture. Pripravil sem tudi izvajalsko pogodbo za izvedbo del in pripravil terminski plan izvedbe PGD-projektne dokumentacije.

V drugi fazi diplomskega dela sem pozornost namenil zrakotesnosti objekta, predvsem pa z načinom vgradnje stavbnega pohištva in sistemom za boljšo zrakotesnost in optimalno porabo energije. Na podlagi proučene literature sem ugotovil, da imamo na slovenskem trgu veliko ponudnikov stavbnega pohištva. V raziskavo sem vključil tri ponudnike PVC, aluminij in lesenega stavbnega pohištva, ki so na slovenskem trgu zelo prepoznavni in od katerih sem črpal podatke. Prav tako so mi prišle prav izkušnje, saj dolga leta delam v gradbeni operativi, tako da sem le-te vključil v raziskavo in jih v diplomskem delu prikazal kot lasten vir. Vgradnja stavbnega pohištva ima zelo velik pomen, saj nam v različnih situacijah od zamenjave stavbnega pohištva do novogradenj zagotavlja zrakotesnost in kvaliteto bivanja. Pri vgradnji stavbnega pohištva je priporočljivo dosledno uporabljati samo certificirane materiale.

Za podlaganje oken in vrat uporabljamo podloge iz trdih umetnih mas kakor tudi podloge iz trdega lesa. Vsekakor imajo prednost podloge iz umetnih mas, saj je na trgu veliko certificiranih in imajo večjo nosilnost, kar je pri današnjih velikih panoramskih zasteklitvah zelo pomembno kakor tudi pravilno podlaganje, ki je na osnovi statične nosilnosti podbojev stavbnega pohištva in izkušenj točno predpisano. Da zapolnimo reže med nosilno steno in
podbojem stavbnega pohištva, se uporabljajo poliuretanske pene kot toplotni izolator s katerimi zapolnimo režo, vedno bolj pa se uporablja mehkocelična poliuretanska pena z enakimi toplotnimi lastnostmi, ker bolje prenaša krčenje in širjenje materiala, se bolje
prilagaja toplotnim spremembam.

V diplomskem delu sem v objektu iz projektne naloge predvidel vgradnjo stavbnega pohištva po RAL-smernicah v treh različnih sistemih, ki se med seboj razlikujejo po namenu vgradnje. Za primerjavo sem izhajal iz osnovne klasične montaže, za možnost predstave, kaj to pomeni v denarju, po trenutnih tržnih cenah. Če primerjam osnovno montažo in cenovno najugodnejšo montažo po zahtevah RAL-smernic, ki pa je najbolj primerna za zamenjavo stavbnega pohištva, seveda ob optimalni montaži ugotavljam, da se vsekakor izplača montaža po RAL-smernicah. Če primerjamo razliko v ceni npr. pri zamenjavi, ki znaša pribl. 470 € (velja za objekt iz
skupnega dela diplomskega dela) in stroške škode, ki bi posledično nastala zaradi nekakovostne klasične montaže, kakor tudi na višino investicije je ta absolutno upravičena. Upoštevati moramo dejstvo, da nam zaradi netesnenja lahko prihaja do kondenziranja-plesni, se pravi naknadna sliko pleskarska popravila, zmanjšanje življenjske dobe stavbnemu pohištvu in povečanje rabe energije za ogrevanje.

Montaža stavbnega pohištva po RAL-smernicah z ekspanzijskim trajno elastičnim trakom je priporočljiva pri vgradnji v nizkoenergetske objekte, predvsem pri novogradnjah in
zamenjavah. Zahteva obdelane okenske špalete, kar pri novogradnji ne pomeni večjega stroška, pri zamenjavi pa je zaradi poškodb špalet obdelava obsežnejša.

Ker imamo v tem primeru nizko energetski objekt, je pri novogradnji povečan strošek za pribl. 540 € in pri zamenjavi za pribl. 650 € (za primerjavo od osnovne cene montaže), že sam po sebi zahteva kakovosten sistem in montažo je ta strošek dobra investicija za prihodnost.

Za najbolj zahtevno vgradnjo stavbnega pohištva je trenutno najbolj priporočljiv sistem v treh nivojih. Uporablja se pri gradnji pasivnih objektov. Zagotavlja nam maksimalno zrakotesnost. Sama beseda »pasivni objekt« nam pove, da gre v tem primeru za nadstandard, je višjega cenovnega razreda, kar opravičuje tudi razlika v ceni pri novogradnji pribl. 470 €, pri zamenjavi pa pribl. 540 € (za primerjavo od nacenejše montaže po RAL sistemu – poliuretanska pena in tesnilno lepilna masa). Pasivni objekti zahtevajo celovit zrakotesen ovoj zgradbe, zato je takšna izvedba montaže stavbnega pohištva obvezna.
S podatki in primerjavami, ki sem jih prikazal zgoraj, je potrjeno, da kakovostnejši sistemi vgradnje stavbnega pohištva upravičujejo strošek, znižujejo stroške ogrevanja, objektu pa dajo dodano vrednost.

S kakovostno vgradnjo stavbnega pohištva in naprednim sistemom podaljšamo življenjsko dobo celotnega objekta. Zato so večji stroški kakovostnih sistemov zanemarljivi v primerjavi s stroški, ki so nastali zaradi slabe zrakotesnosti. Vsi sistemi, ki sem jih obravnaval, so ekonomsko upravičeni. Ugotovil sem, da je investicija v stavbno pohištvo s troslojnim steklom in s čim večkomornimi PVC-profili podbojev in kril stavbnega pohištva, ALU-izoliranimi profili in lesenim stavbnim pohištvom z dodatno toplotno izolacijo edina prava pot za optimalno energetsko učinkovito gradnjo.

Glede na predpostavljeno lahko sklenem, da vgradnja stavbnega pohištva po RAL-smernicah zagotavlja neprimerno boljšo zrakotesnost zgradbe kot vgradnja na klasičen način. Na podlagi primerjave sistemov vgradnje stavbnega pohištva in cenovne upravičenosti lahko trdim, da sem zastavljeni cilj dosegel. Prišel sem tudi do ugotovitev, ki mi bo prišla prav pri svetovanju in gradnji.

Download full insight