Naše življenje se odvija v času in okolju, kjer so materialne dobrine neznanskega pomena. Vedno se nam mudi, redko najdemo dovolj časa, ki bi ga posvetili le sebi. Vrženi smo v vrtinec življenja, v katerem se vrtimo na vse strani, sploh ne opazimo, ali je takšno življenje tisto pravo, ki nas osrečuje in izpolnjuje. Vse več je ljudi, ki ne živijo v harmoniji z okoljem, s soljudmi in samim seboj. Nekateri doživljajo tolikšno stisko, da ne vidijo poti naprej in so posledično temu nagnjeni k samomoru.
Ko naše sposobnosti za obvladovanje okoliščin niso več kos izzivom, zahtevam in nevarnostim okolja, ki nam pretijo, se razvije stres. Moramo pa vedeti, da stres ni zmeraj samo negativen. Mnogi znanstveniki ugotavljajo, da je zmerna mera stresa nujna oz ljudem pravzaprav potrebna. Ko znamo stresne situacije obvladovati in ohraniti nadzor nad pritiski, ki so na nas izvršeni, je stres za nas pozitiven.

Download full insight