Podjetja so se začela zavedati, da je sistemsko urejena usmeritev, ki pelje v smeri zadovoljstva uporabnikov in potrošnikov, pot do uspeha. Zaradi tega so podjetja vse bolj usmerjena k uporabniku, kar jim omogoča razvoj in obstoj ter zagotavlja obvladovanje reklamacij.

Zadovoljstvo uporabnika je tako odvisno od celovitega obvladovanja procesov v podjetju, za kar pa imajo podjetja na voljo mnogo pristopov in sistemov. V diplomski nalogi tako opisujem procese servisiranja gasilnikov in vpeljujem vlogo ideje Vse na enem mestu pred požarom v podjetju Varnost Maribor d.d..

varilec
Iz pridobljenih podatkov, ki sem jih pridobil pri svojem delu ter iz opravljene ankete o zadovoljstvu uporabnikov, ki sem jo opravil ob nastajanju diplomske naloge, je bilo razvidno, da se zaradi slabe povezanosti procesov pojavljajo reklamacije in pripombe uporabnikov.
Pri analizi zadovoljstva uporabnikov je bila izpostavljena težava pri podobnih ali ponavljajočih se reklamacijah – pravočasna dostava dokumentacije; prijava in odprava reklamacij; preglednost dokumentacije; celovita storitev servisiranja; istočasni servis in dokumentacija.

4DLD48IPHA
Na podlagi navedenih problemov podajam idejo za uvedbo procesa Vse na enem mestu. Za idejo Vse na enem mestu sem se določil ker menim, da je medsebojna povezanost in usklajenost procesov servisiranja temelj za doseganje višje kakovosti ter nujen pogoj, da se sledi in ugodi željam uporabnikov. Proces Vse na enem mestu bi tako poskrbel za povezovanje, medsebojno in usklajeno delovanje procesov servisiranja in zagotavljal bi povečanje zadovoljstva uporabnikov in hkrati tudi uspešnost podjetja.

 

Download full insight