Zadovoljstvo zaposlenih in kupcev ter analiza zadovoljstva kupcev v trgovini Špad

255

Geslo skoraj vsakega trgovskega podjetja je »Zadovoljen kupec za zadovoljno trgovino«, saj je kupec, ki opravi nakup v okviru svojih pričakovanj, zadovoljen kupec. Zadovoljen kupec ni zvest kupec in tega se v današnjem času zavedajo tudi trgovska podjetja. Da bo kupec zvest, mora biti navdušen nad zadovoljnim in dobrim prodajalcem in nad dobro ponudbo trgovine, saj s tem posledično prenese navdušenje znancem in prijateljem.

jagode
V prvih poglavjih smo predstavili zadovoljstvo zaposlenih in odnos zaposlenih, v naslednjih poglavjih pa zadovoljstvo kupcev, s tem pa model zadovoljstva kupcev, njihova pričakovanja, ki prinašajo tudi nezadovoljstvo kupcev in zaposlenih.

fižol
Z raziskavo smo pridobili številne informacije o potrebah, željah in motivih kupcev ter ugotovili, da je kupec motiviran za nakup, če je ugodna cena izdelka, njegov vložek v nakup pa čim manjši. Zadovoljni prodajalci so ključ do uspeha trgovine, kajti le takšni prodajalci lahko odlično zadovoljijo kupca v največji možni meri, torej večji je vložek prodajalca pri postrežbi kupca, večje je zadovoljstvo kupca. Ugotovila sem,da je zadovoljstvo kupca pogojeno s številnimi dejavniki, ki jih kupec upošteva pri nakupu. Trgovina se zelo posveča uspešnemu izpolnjevanju kupčevih pogojev, saj si s tem zagotavlja vrnitev zelo zadovoljnih kupcev in svojo prihodnost.

 

Download full insight