Notranje in zunanje računovodstvo za manjša podjetja in pomen pravočasnih informacij

Računovodja

Študent: Vlasta Škrinjar

Vlasta Škrinjar je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala februarja 2020.

PDF

Diplomsko delo Vlasta Škrinjar

Podjetništvo smo ljudje. Ljudje z različno vizijo, cilji in vrednotami. Tako, kot smo si različni kot ljudje, smo si različni tudi kot podjetniki. Nekateri so podjetniki s srcem in dušo, drugi po sili razmer. Ne morem soditi, kateri so bolj uspešni, vendar vsak ima svoj cilj in svoj načrt, kako ga bo dosegel.

Vsak podjetnik potrebuje ob sebi dobro podporo računovodstva, ki v podjetju nosi važno informacijsko funkcijo za samo delovanje podjetja. Podjetnik in računovodstvo morata delovati usklajeno in povezano. Za podjetnika so informacije njegove računovodske službe bistvenega pomena, velikokrat so mu edina luč in pokazatelj, kako naj vodi podjetje v prihodnost, kako naj postopa, da bo uresničil zadane cilje.

Opravljanje računovodskih del in nalog podjetniki v veliki večini prepustijo za to usposobljenim strokovnjakom s tega področja. Če za računovodjo izberejo odgovornega, zanesljivega, natančnega in izobraženega strokovnjaka, so pomirjeni, saj bo svojo nalogo opravljal vestno ter z veliko mero odgovornosti in zaupnosti. Računovodja s svojo strokovnostjo, odgovornostjo, prizadevnostjo, resnostjo in poštenostjo poskrbi, da so računovodske informacije, ki jih poda podjetniku, pravočasne, točne in zanesljive. Večina podjetnikov se ravno na podlagi računovodskih informacij odloča o nadaljnjem razvoju podjetja, o nadaljnjih poslovnih korakih, zato je še toliko bolj važno, da so računovodske informacije pravočasne in točne.

Dober računovodja s svojim znanjem in izkušnjami podjetniku pomaga prepoznati in po možnosti preprečiti poslovna tveganja, usmerja podjetnika k pravilnim investicijam in vlaganjem v podjetje ter soustvarja razvoj podjetja s svojimi predlogi, ki temeljijo na računovodskih informacijah. Zato dober računovodja ni samo nekdo, ki je spreten v obračanju številk in iz njih naredi poslovne izkaze podjetja, temveč sodeluje tudi v procesu odločanja pri razvoju podjetja ter s svojim znanjem prikaže, kako bo lahko podjetje na podlagi pričakovanih rezultatov poslovalo. Zato je dandanes za vsakega dobrega računovodjo bistveno, da deluje strokovno, s pravočasnimi in točnimi informacijami pa pomaga uresničevati vizijo in cilje podjetja.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Vlasta Škrinjar

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.