Oblikovanje in izdelava nosečniškega dnevnika

Grafično oblikovanje

Študent: Maja Čuček

Maja Čuček je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v januarju 2024.

PDF

Diplomsko delo Maja Čuček

V nosečniškem dnevniku si nosečnice zapisujejo svoje misli, občutke in razpoloženja, ki se jim dogajajo v času nosečnosti. Lahko si beležijo preglede pri zdravniku in lepijo fotografije svojega trebuščka. V Sloveniji ni veliko nosečniških dnevnikov, zato sem želela narediti takšnega, ki bo narejen po željah in potrebah nosečnic.

Naredila sem nosečniški dnevnik, ki ga nosečnica vzame v roke vsak teden, ampak vanj ne bo zapisala samo svojega razpoloženja, temveč se bo tudi poučila, kaj se dogaja s plodom v posameznem tednu nosečnosti in kaj izve na določenih pregledih.

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela – teoretični in raziskovalno-aplikativni del.

V teoretičnem delu je predstavljen razvoj namiznega založništva, kjer izvemo, kateri sta bili prvi namenski aplikaciji za oblikovanje in katera programska oprema je najbolj popularna v današnjem času. Spoznamo osnove tipografije in izvemo, kako različne pisave vplivajo na razpoloženja bralcev.

Pojasnili smo tudi, kako ljudje izbirajo določene barve in kaj je njihova simbolika. Naštela sem sedem najpogostejših tehnik tiska pri rokovnikih in na koncu napisala, kako je mogoče pri tiskanih medijih zmanjšati ogljični odtis.

Pri raziskovalno-aplikativnem delu sem najprej raziskala nosečniške dnevnike v Sloveniji in na tujem trgu ter pri vsakem trgu podrobno opisala dva dnevnika. Nato sem s pomočjo metode Design thinking oblikovala nosečniški dnevnik. Najprej sem spoznala želje, potrebe in težave svojih uporabnic.

Na podlagi teh podatkov sem odkrila, kateri so glavni problemi, ki jih bom poskušala rešiti. Sledilo je oblikovanje idej in nato oblikovanje izdelka. Tukaj so opisani posamezni procesi, od oblikovanja strani, izbora barv in pisav do oblikovanja naslovnice. Pri samem oblikovanju mi je pomagala spletna anketa, ki je pokazala, kakšne barve si želijo nosečnice, katere strani naj bodo vključene in kakšna naj bo naslovnica dnevnika.

Sledila je izdelava prototipa. Natisnila sem štiri prototipe in vsakega dala v testiranje nosečnicam. Po testiranju je sledilo izboljšanje izdelka po informacijah, ki so mi jih podale testiranke. Metoda Design thinking mi je torej omogočila, da sem naredila izdelek, ki je narejen po željah in potrebah nosečnic.


 

Diplomsko delo Maja Čuček

PDF

Diplomsko delo Maja Čuček

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X