Organizacija in izvedba produkcije glasbenega albuma Heard Ya Say! skupine Happy ol’McWeasel

Avdio produkcija

Študent: Aleš Pišotek

Aleš Pišotek je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je uspešno zagovarjal marca 2016.

PDF

Diplomsko delo Aleš Pišotek

Cilj diplomske naloge je bil s predstavitvijo organizacije in izvedbe produkcije albuma Heard Ya Say! skupine Happy ol’McWeasel pokazati, da lahko glasbena skupina z lastnim znanjem in z omejenimi sredstvi izda kvaliteten studijski album, obenem pa opredeliti možne rešitve za ovire, na katere smo naleteli med delom. To sem dosegel tako, da sem produkcijski proces albuma opisal v celoti, od zasnove do končnega izdelka in se v posameznih fazah procesa osredotočil na ključne naloge in ovire, ki smo jih kot skupina in posamezniki za dosego cilja morali opraviti in premagati.

Med pisanjem diplomskega dela se mi je na podlagi analitičnega opisovanja in raziskovanja organizacijskega procesa porodila vrsta idej za optimizacijo organizacijskega in tehničnega dela produkcije. Spoznal sem, da so ti dve plati produkcijskega procesa med seboj zelo tesno povezani, saj se je izkazalo, da lahko na prvi pogled nepomembna tehnična težava kot na primer okvara kakšnega kosa snemalne opreme znatno vpliva na potek snemanja in druge dejavnosti znotraj tega procesa. Zato moramo v prihodnosti kot skupina stremeti k še boljši organizaciji in znotraj le-te nameniti več pozornosti zagotovitvi rezervnih kosov snemalne in glasbene opreme ter bolje razdelanemu urniku snemanja, ki bo dopuščal še večji procent odstopanj, če iz kakršnih koli razlogov do tega pride. Prav tako smo na podlagi pripravljenega materiala za snemanje, ki je obsegal tako v celoti izdelane kot tudi še neizdelane skladbe spoznali, da čeprav ima glasbeno ustvarjanje v studiu svoje prednosti kot na primer možnost primerjalnega preizkušanja različnih melodij s pomočjo poskusnih posnetkov, je z v celoti izdelanimi skladbami do želenih rezultatov pot krajša in manj zahtevna. Predpostavka, da proces produkcije glasbenega albuma zahteva dobro pripravljene izvajalce in glasbeni material se je tako izkazala za resnično.

Potrdile so se nekatere predvidene omejitve. Zaradi omejenega znanja glasbene teorije so se določeni deli produkcijskega procesa podaljšali. To velja predvsem za snemanje skladb, ki ob prihodu v studio še niso bile v celoti izdelane in pri katerih smo za izdelavo koristili čas namenjen snemanju. Čeprav sem kot omejitev predvideval tudi omejeno tehnično znanje in omejena sredstva opreme, ki nam je bila na voljo pa te omejitve niso predstavljale resnejših ovir in niso vplivale na spremembe v terminskem načrtu.

Vse te ovire, na katere smo med snemanjem naleteli pa so zanemarljive v primerjavi z svobodo ustvarjanja, ki nam jo je pristop brez zunanjih producentov in/ali založniških hiš omogočil in katerega se bomo brez dvoma v prihodnje še posluževali.

Med delom sem pridobil zelo veliko izkušenj z uporabo glasbene in studijske opreme, izvajanjem snemalnih postopkov, uporabo različnih oglaševalskih metod ter z organizacijo v medijski produkciji. Izpopolnil sem tudi svoje veščine pri delu v skupini in pridobil veliko znanja na področju glasbene kompozicije. Spoznal sem postopek prijave avtorskega dela in upravljanje z digitalno distribucijo avtorske glasbe. Navedene izkušnje (organizacija produkcije, snemanje, oglaševalske metode), ki sem jih opisal v diplomskem delu bom zagotovo v določeni meri lahko uporabil v prihodnjih projektih. Prav tako pa sem lahko veliko pridobljenega znanja iz študija uporabil že med procesom produkcije albuma in kasneje pri pisanju diplomskega dela.

Kot skupina smo tekom produkcijskega procesa albuma pridobili nova znanja s področja glasbene kompozicije in produkcije, ki jih bomo izkoristili pri snovanju in produkciji naslednjega albuma. S pridobljenimi izkušnjami na področjih organizacije in izvedbe produkcijskega procesa pričakujem, da bomo naše delo lahko optimizirali in pridobili na kakovosti izdelka. Znanje s področja oglaševanja, ki smo ga pridobili na podlagi oglaševalske kampanje ob izidu albuma v Sloveniji pa bomo v prihodnje s pridom izkoristili na tujem tržišču. Pri tem mislim na pridobljene izkušnje s promocijo albuma na spletnih straneh in družabnih omrežjih, prav tako pa ne gre zanemariti promocije preko klasičnih medijev (npr. radio).

Mislim, da smo v veliki meri opravili svojo nalogo z odliko, obenem pa sem prepričan, da lahko s pridobljenimi izkušnjami, kreativnostjo ter ljubeznijo do tega, kar počnemo, v prihodnje dosežemo še boljši rezultat na tržišču.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Aleš Pišotek

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.