Preoblikovanje samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo na podlagi primera X

Računovodja

Študent: Lidija Goričan

Lidija Goričan je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Računovodstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala marca 2023.

PDF

Diplomsko delo Lidija Goričan

Diplomsko delo z naslovom »Preoblikovanje samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo na podlagi primera X« obravnava zakonodajo, splošna dejstva in spoznanja o pravnoorganizacijskih oblikah samostojni podjetnik in pa družba z omejeno odgovornostjo.

Jasno so predstavljene razlike med obema oblikama podjetja, na podlagi katerih se podjetnik odloči, katera oblika je zanj ugodnejša.

Pravnoorganizacijska oblika s.p. je tista, za katero se odloči večina podjetnikov na začetku karierne poti, saj prinaša prednosti, kot to, da ustanovni kapital ni potreben in da je nižji dobiček nižje obdavčen glede na dohodninsko lestvico, kar se pri manjšem obsegu poslovanja podjetniku bolj izplača.

Za podjetnike, katerih prihodki ne presegajo 50 tisoč evrov (oziroma 100 tisoč v izjemnih primerih) letno, velja, da lahko vodijo zgolj evidenco prihodkov, na podlagi katerih se jim odmeri normirana višina odhodkov v višini 20 odstotkov, na ta znesek pa plačajo 20 odstotni davek na dobiček.

Tudi oblika družbe z omejeno odgovornostjo ima svoje prednosti, kot je ta, da družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja z osebnim premoženjem in pa nižja davčna stopnja ob visokih dobičkih. Prav tako ima d.o.o. večjo kredibilnost na trgu.

Ko se podjetje odloči za preoblikovanje, bodisi zaradi večanja obsega poslovanja, davčnih ugodnosti, upokojitve, težnje po pridobivanju sredstev za investicije ali drugih, je smiselno preučiti vse možnosti in na podlagi izračunov ugotoviti, kaj je za podjetje boljša možnost.

V diplomskem delu je izvedena simulacija bilance in izkaza poslovnega izida za izbrano podjetje za preteklo leto tako za s.p. kot za d.o.o. Kritično smo podali svoj predlog in ga utemeljili  z ugotovitvami na podlagi teoretičnih izhodišč.

Opisali smo postopek preoblikovanja družbe in zakonodajo, ki jo je potrebno pri tem upoštevati. V povezavi s poslovanjem podjetja smo izpostavili tudi aktualno problematiko nepredvidenih dogodkov, kot sta pandemija in vojno dogajanje, ki vplivata na gospodarstvo.

V povezavi s krovno temo smo predlagali način, na katerega bi se podjetje najboljše adaptiralo na hitre spremembe na trgu in najbolj prožno odzivalo na samo dogajanje.


 

Diplomsko delo Lidija Goričan

PDF

Diplomsko delo Lidija Goričan

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X