Primerjava podvrtavanja s pnevmatsko iglo v primerjavi z radijsko vodenim podvrtavanjem na praktičnem primeru

Gradbeništvo

Študent: Žan Debeljak

Žan Debeljak je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal novembra 2021.

PDF

Diplomsko delo Žan Debeljak

Gradnja in posodabljanje infrastrukture predstavljata kritični pogoj za nemoten potek družbenih procesov in celostni družbeni razvoj. Kontinuirano posodabljanje sodobnih metod gradnje je zato pomembna prioriteta, ki jo spodbuja povpraševanje na visoko konkurenčnem trgu gradbene industrije.

Kompleksnejše sodobnejše metode so na videz pogosto manj ekonomične, vendar se v določenih primerih prakse izkažejo kot edini možni način izvedbe ali kljub izhodiščno višjim stroškom bolj ekonomična alternativa.

Namen diplomskega dela je bil z različnih vidikov primerjati podvrtavanje s pnevmatsko iglo v primerjavi z radijsko vodenim podvrtavanjem na praktičnem primeru.

Pri obeh metodah gre za tehnologiji, ki omogočata gradnjo infrastrukture brez večjih posegov v okolje, saj se inštalacija infrastrukture izvaja pod zemljo z orodji za vrtanje in uvlek infrastrukturnih elementov.

Radijsko vodeno podvrtavanje pri tem omogoča predvsem horizontalno in vertikalno ukrivljeno podvrtavanje, kar zmanjšuje potrebo po izkopu gradbenih jam in omogoča usmerjanje vrtine okoli morebitnih naravnih ali umetnih ovir.

Z radijsko vodenim podvrtavanjem lahko tako umeščamo infrastrukturne elemente v zemljino z naravnimi ovirami, ki sekajo ravno pot vrtine, in tudi znotraj že obstoječih drugih infrastrukturnih elementov.

V namen primerjave obeh metod smo opravili primerjalno analizo alternativni tehnologiji z vidika postopkov in opreme ter prednosti in slabosti na izbranem primeru. Izvedli smo študijo primera podrvtavanja v namen izgradnje vodovoda pod reko, v kateri smo za konkretni primer podvrtavanja izračunali stroške in čase izvedbe za obe alternativni metodi.

Z rezultati smo ponazorili prednosti radijsko vodenega podvrtavanja v primerih kompleksnejših projektov. Ugotovili smo, da je izbira najbolj optimalne tehnologije izrazito odvisna od primera podvratavanja in da se pri načrtovanju projektov ne moremo ravnati po univerzalnih in splošno veljavnih smernicah.

Čeprav je podvrtavanje s pnevmatsko iglo samo po sebi ugodnejše, uporaba te tehnologije v večjih in kompleksnih projektih morda ni ekonomsko upravičena. Pri projektih, ki zahtevajo večje kapacitete vrtanja, je bolj ekonomično uporabiti sicer dražjo tehnologijo, saj ne zahteva izvedbe dodatnih obsežnih gradbenih del in zahteva manj časa.

Pregled tehnologij tudi kaže, da lahko radijsko vodenje uporabljamo za vodenje različnih orodij in da je kapaciteta vrtanja odvisna od uporabljene tehnologije vrtanja, ne od tehnologije radijskega vodenja.

Diplomsko delo Žan Debeljak

PDF

Diplomsko delo Žan Debeljak

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X