Projektiranje odvodnje odpadnih voda na območju Prlekije v BIM okolju in izdelava 3D BIM modela

Gradbeništvo

Študent: Aljaž Zidar

Aljaž Zidar je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal maja 2019.

PDF

Diplomsko delo Aljaž Zidar

Za projekt kanalizacijskega sistema komunalnih odpadnih voda na območju Prlekije, natančneje na območju naselja Podgorci, je bil izdelan 3D BIM model z uporabo programskega orodja Autodesk, Urbano Canalis. Predmet projekta je gravitacijsko-tlačna komunalna kanalizacija s črpališči, ki je locirana vzdolž lokalnih in občinskih cest oziroma v območju predvidenih pločnikov, ki pa so del drugega projekta. Vzporedno z izgradnjo kanalizacije je predvidena obnova obstoječega vodovoda (ni predmet tega projekta).

Cilj izdelave 3D BIM modela je bilo dokazati smotrnost uporabe BIM pristopa na infrastrukturnem projektu. Na področju infrastrukture je vsak projekt unikaten, saj so linijski objekti, v primerjavi z visoko gradnjo, v večji interakciji s terenom in ostalimi obstoječimi grajenimi strukturami. Zaradi tega je toliko bolj pomemben transparenten in sledljiv pristop pri vodenju projekta, ki ga omogoča prav informacijsko modeliranje gradenj. Razloge in namen uvedbe BIM pristopa v gradbenem projektu smo predstavili v teoretičnem delu diplomskega dela, kjer smo naredili primerjavo med tradicionalnim pristopom in BIM pristopom. Za uspešno uvedbo BIM pristopa v projekt je potrebno poznati ključne korake in dokumente, ki definirajo izvedbo projekta v BIM okolju. Velik del pozornosti smo namenili področju sodelovanja udeležencev procesa in obvladovanju velike količine informacij na transparenten in sledljiv način. V nadaljevanju smo prešli na opis programskih orodij, ki omogočajo izdelavo in analize BIM modelov, ter detajlno opisali uporabnost programskega orodja Urbano, Canalis od izdelave vhodnih podatkov, izdelave sistema, pregleda lastnosti, ki jih vsebuje vsak 3D element ter možnosti izvoza podatkov v izhodne formate. Cilj izdelave 3D BIM modela je bilo usklajevanje projektantskih rešitev različnih udeležencev projekta. Osredotočili smo se na uporabo skupnega podatkovnega okolja – projektnega portala v oblaku, do katerega so udeleženci imeli dostop v katerem koli času in kraju. Za zelo pomembno se je izkazalo definiranje ključa za poimenovanje vsake datoteke, ki se bo na portalu pojavila, saj je le tako zagotovljen popoln nadzor nad informacijami in dejavnostmi udeležencev. V programu Navisworks Manage se je preverila kakovost izdelanih 3D BIM modelov, ki je zajemala pregled informacij (atributov) posameznih gradnikov, ki so bile v naprej določene v BIM Izvedbenem planu (BEP) v atributnih tabelah. Izvedla se je analiza morebitnih nedovoljenih križanj modelov odvodnje, modelov ceste ter vodovoda, s čimer se je zagotovila usklajenost rešitev.

 

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Aljaž Zidar

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.