Računovodstvo potrošniških posojil

Računovodja

Študent: Maja Lekš

Maja Lekš je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Računovodstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala avgusta 2021.

PDF

Diplomsko delo Maja Lekš

Diplomsko delo »Računovodstvo potrošniških posojil« je nastalo z namenom raziskati možnosti dajanja potrošniških posojil, v obliki družbe d. o. o.

Razlog za izbor teme je predvsem osebni interes. Temelji na dejstvu, da sem zaposlena v podjetju, katerega dejavnost je med drugim dajanje posojil podjetnikom in ki bi želelo razširiti dejavnost na potrošniško kreditiranje.

Pri slednjem pa se srečujemo s težavo, kako programsko podpreti in olajšati poslovanje, kako zagotoviti računovodsko točnost in sledljivost informacij, kako zagotoviti usposobljen in kako zadostiti vsem zakonskim normam in zahtevam.

Namen je bil raziskati, koliko podobnih družb je v Sloveniji, ki se s tem ukvarjajo in kako imajo rešen problem programske podprtosti (software).

Če namreč nisi banka je izjemno težko oziroma nemogoče priti do ustreznega računalniškega programa, ki bi omogočal pregledno odobravanje in vodenje potrošniških posojil.

Nadalje sem želela izpostaviti še en problem. Čeprav da banke ponujajo »ugodna« posojila se vse več ljudi odloči najeti posojilo pri zasebniku, saj so pogoji pri bankah takšni, da jim posameznik izjemno težko zadosti, zato druge možnosti kot najeti posojilo pri zasebniku nimajo.

Za namen diplomskega dela sem tudi sama najela posojilo pri podjetju, ki se ukvarja s potrošniškim kreditiranjem, in se tako tudi sama prepričala, da je postopek veliko bolj enostaven, stroški pa niso pretirani višji kot pri najemu kratkoročnega potrošniškega kredita pri banki.

Raziskala sem, kako povezati administrativne delovne procese z računovodskimi in kako olajšati poslovanje, izboljšati preglednost, povečati notranjo kontrolo in zmanjšati možnost napak.

V ta namen sem naredila tudi intervju pri ponudnikih potrošniškega kreditiranja v Sloveniji.

Čeprav je tovrstnih ponudnikov v Sloveniji še sorazmerno malo, vsaj takih, ki kreditiranje ponujajo z dovoljenjem ministrstva in v zakonskih okvirjih, mi je vendarle uspelo izvedeti nekaj o poslovanju podjetij.

V slednjih namreč neradi govorijo o svojem načinu in obsegu poslovanja; še posebej sedaj, ko so časi zaradi situacije v svetu nepredvidljivi in je tudi na področju kreditiranja prebivalstva prisotno veliko tveganje.

Diplomsko delo Maja Lekš

PDF

Diplomsko delo Maja Lekš

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X