Vloga vplivnežev pri povečanju prepoznavnosti blagovne znamke in vplivanju na potrošnike

Digitalni Marketing (HND) in Komercialist (VSŠ)

Študent: Urša Rakovič

Urša Rakovič je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Digitalni Marketing (HND) in Komercialist (VSŠ). Svoje diplomsko delo je zagovarjala septembra 2023.

PDF

Diplomsko delo Urša Rakovič

Moje diplomsko delo se osredotoča na vplivnostni marketing, vpliv vplivnežev na prepoznavnost blagovne znamke ter nakupne odločitve potrošnikov ter pomen avtentičnosti vplivnežev in kaj avtentičnost sploh je. Glavni namen moje raziskave je bil ugotoviti, kako sodelovanje podjetij z avtentičnimi vplivneži vpliva na prepoznavanje družbene odgovornosti podjetja in na nakupne odločitve potrošnikov.

V uvodu sem opisala področje vplivnostnega marketinga, razložila pomen vplivnežev v sodobnem trženju ter opredelila problem, ki sem ga želela raziskati. Postavila sem si tudi cilje in osnovne trditve raziskave ter predstavila predpostavke in omejitve, ki sem jih upoštevala.

V teoretičnem okviru sem nato predstavila zgodovino vplivnežev v marketingu, definicijo in vlogo vplivnežev v trženju ter pregledala prejšnje raziskave o vplivu vplivnežev na prepoznavnost blagovne znamke in nakupne odločitve potrošnikov.

V nadaljevanju sem analizirala vpliv vplivnežev na prepoznavnost blagovne znamke, opisala strategije in taktike, ki jih vplivneži uporabljajo za povečanje prepoznavnosti ter predstavila primere uspešnih kampanj, ki temeljijo na sodelovanju z vplivneži.

V naslednjem poglavju sem se nato osredotočila na vpliv vplivnežev na nakupne odločitve potrošnikov. Poudarek je bil na pomenu avtentičnosti in zaupanja pri vplivnežih ter raziskovanju, kako le ti vplivajo na odločitve potrošnikov pri nakupovanju.

Prav tako sem ugotavljala, kako vplivneži vplivajo na izbiro blagovnih znamk in izdelkov. Nato sem definirala avtentičnost vplivnežev, opisala ključne elemente avtentičnosti ter proučila, kako avtentičnost vplivnežev vpliva na oblikovanje pozitivne podobe blagovne znamke in stopnjo zaupanja potrošnikov do blagovne znamke.

V poglavju Metodologija raziskave sem opisala uporabljene raziskovalne metode. V rezultatih in interpretaciji raziskave sem predstavila in analizirala zbrane podatke ter jih povezala z obstoječimi teorijami in raziskavami.

V razpravi sem se lotila pomembnih ugotovitev, omejitev raziskave ter podala predloge za nadaljnje raziskave. V zadnjem poglavju sem povzela glavne ugotovitve in podala sklepne misli o vlogi vplivnežev in njihove avtentičnosti pri povečanju prepoznavnosti blagovne znamke ter vplivanju na odločitve potrošnikov.


 

Diplomsko delo Urša Rakovič

PDF

Diplomsko delo Urša Rakovič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X