Academia gostila drugo transnacionalno srečanje projekta Erasmus+ From Hero to Zero

Projektna pisarna VSŠ Academie je v mesecu januarju gostila drugo transnacionalno projektno srečanje v okviru evropsko sofinanciranega Erasmus+ projekta F02H (From Zero to Hero), ki se osredotoča na razvoj digitalnega podjetništva. Srečanje je potekalo v Mariboru, na usklajevalnem sestanku pa so sodelovali partnerji iz treh držav in institucij: Italije, Španije in Slovenije.


Projekt From Zero to Hero” želi okrepiti digitalne kompetence malih podjetnikov in tistih, ki bi to radi postali, a v vse bolj digitaliziranem svetu ne znajo izkoristiti vseh priložnosti, ki jih ponuja.

Srečanje je bilo namenjeno razpravi dosedanjih izvednih aktivnosti, pregledu pripravljenih vsebin in njihovem dodatnem razvoju ter dogovoru o zaključnih fazah projekta. Po izvedeni obširni raziskavi o stanju podjetništva v vseh treh sodelujočih državah, bo projektni tim namreč pripravil digitalni priročnik, kjer bodo na razumljiv način zbrane ter predstavljene kakovostne informacije, ki se jih mora posameznikl naučiti, da se lahko poda na pot digitalnega podjetništva.

Projekt bo posebno pozornost namenil zmanjševanju digitalne in tehnološke »vrzeli«, s katero se marsikateri nadarjeni podjetno naravnan posameznik dandanes sooča. Od tega si partnerji projekta obetajo izboljšanje zaposljivosti, socialne vključenosti ter ekonomski in osebni razvoj naslovljenih odraslih, pa tudi izboljšanje dostopa do usposabljanja o današnjem digitalnem okolju.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X