Academia postala projektna partnerica projekta Temeljne kompetence 2023-2029

Academia je bila uspešna na razpisu projekta “Temeljne kompetence 2023-2029” s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije, ki vključuje izobraževalne programe za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc.


Projekt “Temeljne kompetence 2023-2029” predstavlja celovit pristop k izboljšanju vključenosti odraslih v proces vseživljenjskega učenja. Glavni poudarek je namenjen krepitvi kompetenc, ki so ključne za uspešno vključevanje odraslih na trg dela, dvig zaposljivosti ter spodbujanje osebnega razvoja. Ciljna skupina projekta zajema različne segmente odrasle populacije, z osredotočenostjo na tiste, ki imajo najmanj izobrazbe (z zaključeno največ srednješolsko izobrazbo), zaposlene in brezposelne, ter tudi starejše od 55 let ter tujce.

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza igra ključno vlogo kot nosilec projekta, odgovoren za organizacijo ter izvedbo dejavnosti. Projektno partnerstvo vključuje sodelovanje z različnimi institucijami, ki bodo skupaj z Andragoškim zavodom Maribor soustvarjale uspeh projekta. Med partnerji so Academia d.o.o., Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova in Kadring, d.o.o.

Trajanje projekta bo obsegalo obdobje od oktobra 2023 do junija 2029, kar omogoča dolgoročen in temeljit pristop k doseganju zastavljenih ciljev. Skupna vrednost projekta znaša 1.741.229,87 EUR, kar predstavlja pomemben finančni vložek za izvedbo aktivnosti, ki bodo koristile vključeni ciljni skupini.

Cilji projekta so tako usmerjeni v razvoj in izboljšanje kompetenc odraslih, kar bo neposredno pripomoglo k dvigu ravni zaposljivosti, krepljenju osebnega razvoja ter spodbujanju trajnostnega vseživljenjskega učenja. Projekt “Temeljne kompetence 2023-2029” tako predstavlja dragoceno priložnost za razvoj posameznikov in skupnosti kot celote. https://www.eu-skladi.si

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X