Academia razvojni partner nacionalnega projekta DigiTrajni učitelj

Digitrajni učitelj - projekt Republike Slovenije načrta za okrevanje in odpornost

Ali se vam zdi, da se svet prehitro premika in da se izobraževalni sistem prepočasi odziva na spremembe oziroma šolam ne daje podpore, da se lahko soočijo z novo problematiko, ki jo prinašata tako digitalizacija kot podnebne spremembe? V Academii razumemo te izzive, zato se veselimo, da smo postali razvojni partner projekta Digitrajni učitelj!

V okviru projekta Digitrajni učitelj bomo vzpostavili delovne skupine, ki bodo nudile ustrezno podporo in razvijale kompetence, s katerimi se bodo izobraževalne ustanove  v Sloveniji lažje odzivali na aktualne in prihodnje izzive. Projekt se osredotoča na hitro razvijajoča področja digitalizacije, finančne pismenosti in trajnosti ter bo razvijal ključne kompetence za prihodnost posameznika in družbe.

V okviru projekta se bo v naslednjih 3 letih izpopolnjevalno več kot 20.000 strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja Republike Slovenije z vključevanjem več kot 700 vzgojno-izobraževalnih zavodov, vrtcev, osnovnih in srednjih šol, glasbenih šol, višjih strokovnih šol in organizacij izobraževanja odraslih.

Kompetence, na katere se bomo osredotočili v okviru projekta, vključujejo:

 • Trdni temelji digitalne pismenosti za učinkovito rabo novih digitalnih orodij, ki šele prihajajo.
 • Sobivanje človeka z umetno inteligenco.
 • Kritično razmišljanje za učinkovito in kritično vrednotenje naraščajoče količine podatkov ter izluščevanje spoznanj iz podatkov.
 • Reševanje problemov za vse večje in kompleksnejše izzive, s katerimi se soočamo.
 • Trajnostno in zeleno razmišljanje za učinkovito sodelovanje pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.
 • Ozaveščanje o spoštljivem sobivanju z naravo.
 • Prilagodljivost in nenehno učenje za hitro prilagajanje spremembam na področju digitalizacije, trajnosti in finančne pismenosti.
 • Sistemska miselnost za razumevanje povezanosti in kompleksnosti družbenih, gospodarskih in okoljskih sistemov.
 • Strateško vodenje in usmerjanje, ki stremi k celostnemu in analitičnemu pristopu.
 • Sodelovanje in komunikacija za učinkovito sodelovanje v sodobnih interdisciplinarnih okoljih.
 • Etične in odgovorne prakse za usposobljenost pri etičnem odločanju, varovanju zasebnosti, etiki podatkov in odgovorni uporabi tehnologije.
 • Inovativnost in podjetništvo za spodbujanje kreativnega razmišljanja, prepoznavanje priložnosti in spodbujanje inovacij.
 • Globalna ozaveščenost za kritično razumevanje globalnih izzivov in kulturnih razlik, poznavanje mednarodnih okvirov povezanih s trajnostjo ter sodelovanje z deležniki po vsem svetu.

Komunikacijo z vključenimi vzgojno izobraževalnimi zavodi glede vseh aktivnosti projekta bodo skrbeli regijski šolski centri s svojimi koordinatorji, ki bodo VIZe sproti obveščali o vseh podrobnostih projekta.

Projekt Digitrajni učitelj združuje številne institucije, med katerimi je tudi Academia Višja strokovna šola. Konzorcij projekta vključuje tudi Založbo Rokus Klett d.o.o., Skupnost zavodov Konzorcija šolskih centrov, ARNES – Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije, Univerzo v Ljubljani, RIC – Državni izpitni center, CPI – Center za poklicno izobraževanje, Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije, Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije in Zvezo ljudskih univerz Slovenije.

Z Academio Višjo strokovno šolo in projektom Digitrajni učitelj bomo skupaj oblikovali prihodnost izobraževanja in se usmerili v trajnostno ter digitalno prihodnost!

Več splošnih informacij si lahko preberete v sporočilu za javnost Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije.

Logotipi ministrstva za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije načrt za okrevanje in odpornost Digitrajni učitelj in Evropska Unija next generation EU

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X