Podjetja! Za usposabljanja starejših zaposlenih na voljo 4,7 milijona EUR

obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021.

Razpis je objavljen tukaj.

Rok za oddajo vlog: od 19. 4. 2021 od 8.00 ure do 23. 4. 2021 do vključno 16.00 ure.

Predmet sofinanciranja:

SKLOP A: svetovanje pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (izjema podjetja do 9 zaposlenih in podjetja, ki si lahko sama pripravijo strategijo);

Višina financiranja: 500 EUR na svetovalni dan do največ 2.000 EUR (odvisno od velikosti podjetja).

SKLOP B: usposabljanja na področju razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:

 • B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
 • B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih,
 • B4 usposabljanja s področja digitalnih kompetenc.

Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 30. 6. 2022 oziroma skladno z dinamiko, določeno v JR ASI 2021.

Višina 100% financiranja: do 1800 EUR na upravičenega zaposlenega.

Vlagatelji, ki lahko prejmejo sredstva:

 • organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah in so vpisane v poslovno/sodni register vsaj 12 mesecev pred dnevom objave JR ASI 2021;
 • imajo najmanj 5 zaposlenih, od tega 3 starejše (50 let ali več na dan 16.4.2021);
 • ni podpisal pogodbe za prejem sredstev na JP ASI 2017 in JP ASI 2019;
 • z zaprošenimi sredstvi ne bo presegel dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis,« v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu.
 • Ostali pogoji so navedeni v JR ASI 2021, poglavje 8.

Vlogo lahko oddate na dva načina:

 • v elektronski obliki preko e-Portalahttps://eportal.srips-rs.si/ ali
 • po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je vloga oddana pravočasno, če je bila najkasneje dne 23.4.2021 do vključno 16.00 ure oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Pri tem mora imeti ovojnica žig, ki dokazuje uro, minuto in datum oddaje. Če se vloga odda priporočeno na Petrolovem bencinskem servisu, naj vlagatelj ob oddaji pošiljke pred zaprtjem ovojnice vanjo priloži kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke, obenem pa naj na kuverto še ročno prepiše podatke iz potrdila oz. računa o datumu in uri oddaje. Kot datum in čas oddaje se bo v tem primeru štel datum in čas izdaje računa ali potrdila ooddani pošiljki. Ovojnica in vsebina vloge v primeru oddaje vloge po pošti. V primeru oddaje po pošti, mora biti vloga oddana v zaprti ovojnici in ustrezno opremljena in sicermora biti na naslovni strani nalepljen izpolnjen obrazec Oprema ovojnice, ki je del vloge JR 2021 z izjavo. Ovojnico lahko pripravi vlagatelj tudi sam, vsebovati pa mora vse na zgoraj omenjenem obrazcu navedene podatke, obvezna je tudi navedba »NE ODPIRAJ – Vloga na JR ASI 2021«. Vloga naj bo označena s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. V primeru oddaje po pošti, bo vsa nadaljnja pisna korespondenca med vlagateljem in skladom potekala na enak način.

V kolikor imate ob oddaji vlogi dodatna vprašanja ali potrebujete brezplačno pomoč, nas prosimo kontaktirajte na maja.mrdja@academia.si ali po telefonu na 02 228 35 35. 

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Sorodni članki

Tridnevna spletna konferenca o prihodnosti visokega šolstva Pearson Education

Mednarodni forum terciarnega izobraževanja 9.-11. marec 2021

Projekt »Učitelj sem! Učiteljica sem!« širi dobre zgodbe slovenskih učiteljev in učiteljic

Na pobudo poslovnega direktorja Academie Slovenija izbira finalista za svetovni izbor Global Teacher Prize

Academia sodeluje pri razvoju novega medanrodnega izpita iz angleškega jezika

Brezplačen mednarodni Versant Professional English Test

Erasmus+ strateška partnerstva

Uspešna prijava projekta SMART skills 4.0

Erasmus+ razvojni projekt strateškega partnerstva

Academia uspešno postala koordniator Eramus+ projekta “DigiWomen”

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.