Inženirske vede

  1. Po študiju

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.

  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Naroči me na brezplačni posvet

Izpolnite spodnji obrazec za brezplačni posvet. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije.

  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Diplomanti programa lahko študij nadaljujejo na visokošolskih institucijah in unvierzah. V Sloveniji se lahko diplomanti skladno z merili za prehod med študijskimi programi vpišejo neposredno v 2. letnik visokošolskega ali univerzitetnega študija.

V Sloveniji

Skladno z merili za prehode se lahko diplomanti Višje strokovne šole Academia programa Varovanje vpišejo v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa sorodnih smeri.

V tujini

Skladno z bilateralnimi dogovori z institucionalnimi partnerji se lahko diplomanti Višje strokovne šole Academia programa Varovanje vpišejo v 3. letnik dodiplomskega študijskega programa sorodnih smeri.

Partnerske šole in univerze v tujini za nadaljevanje študija varovanja

BTEC Higher National Diploma je javnoveljvna listina Velike Britanije. Programi BTEC Higher National Diplome se izvajajo v več kot 70 državah sveta in velja za najprepoznavnejšo listino na področju te ravni izobraževanja na svetu.

Obe listini, BTEC Higher National Diploma Velike Britanije in diploma višješolskega strokovnega študija R Slovenije sta v tujini priznana skladno z načeli Bolonjskega procesa. Dodatno je britanska listina neposredno priznana na več kot 200 univerzah po svetu, ki Vam omogočajo neposredni vpis v 3. letnik dodiplomskega študija.

Academia je akreditirana zasebna višja strokovna šola, ki izvaja javnoveljavne programe R Slovenije in Velike Britanije, vpisana v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Sveta za poslovno in tehnološko izobraževanje Velike Britanije (BTEC).

X