Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.

 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Naroči me na brezplačni posvet

Izpolnite spodnji obrazec za brezplačni posvet. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije.

 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Štipendijski sklad Academia 2za1

Višina štipendije

skupna vrednost 290.000 EUR za leto 2022/2023

 • na študij Višje strokovne šole Academia se vpišite skupaj s prijateljem, sodelavcem ali sorodnikom in obema priznamo štipendijo v višini 50 % šolnine v prvem semestru študija.
 • Za pridobitev štipendije NI potreben vpis v isti študijski program.

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina štipendije

120 – 200 EUR na mesec

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.

Državna štipendija

Višina štipendije

70 – 340 EUR na mesec

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje

Občinska štipendija

Višina štipendije

190 EUR na mesec

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v izbrani občini
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Kadrovska štipendija

 • ima status študenta,
 • imajo ima državljanstvo Republike Slovenije oziroma ima status Slovenca v zamejstvu ali Slovenca po svetu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, prebivališče v izbrani občini
 • ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem štipenditorju
 • ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej kakšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • mu za isto izobraževalno raven za isti ali višji letnik ali katerikoli letnik višje izobraževalne ravni še ni bila odobrena katera od štipendij po ZŠtip ali štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov in
 • izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih štipenditorja.

Študij ali praksa v tujini (Erasmus + )

V kolikor se boste odločili, da del študijskih obveznosti, bodisi predmete ali praktično izobraževanja, opravite v tujini v okviru programa Erasmus+ lahko prejmete dotacijo.

Erasmus+ dotacija

Višina štipendije

do 700 EUR na mesec, dodatek za prakso do 100 EUR na mesec

 • prvi ali drugi vpis v program Višje strokovne šole Academia Maribor

BTEC Higher National Diploma je javnoveljvna listina Velike Britanije. Programi BTEC Higher National Diplome se izvajajo v več kot 70 državah sveta in velja za najprepoznavnejšo listino na področju te ravni izobraževanja na svetu.

Academia je akreditirana zasebna višja strokovna šola, ki izvaja javnoveljavne programe R Slovenije in Velike Britanije, vpisana v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Sveta za poslovno in tehnološko izobraževanje Velike Britanije (BTEC).

Na Academii izvajamo ti. izredni študij, ki je po izvedbi študijskega procesa prilagojen zaposlenim. Študij je po pridobljenih znanjih in kompetencah enakovreden rednemu študiju.

Omejitev vpisa je odvisna od interesa kandidatov za študij v posameznem letu. V preteklosti so že bile omejitve vpisa zato priporočamo čim hitrejšo rezervacijo vpisnega mesta s prijavo in vpisom.

X