Računalniške vede

 1. Informacije o vpisu

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Naroči me na brezplačni posvet

Izpolnite spodnji obrazec za brezplačni posvet. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije.
 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vpisnina za posamezen letnik

290 EUR / letnik

Šolnina

189 EUR / mesec (24)

BTEC Higher National Diploma za posamezni letnik

290 EUR / LETNIK

Vodeno mentorstvo in zagovor diplomskega dela

390 EUR

NAKNADNI VPIS 

na še prosta mesta poteka do 28. oktobra 2022

Kaj vsebuje šolnina?

Izobraževanje
 • izvedbo izobraževalnega programa
 • uvodni seminar
 • tutorstvo – osebno usmerjanje študentov
 • trikratno opravljanje izpita
 • elektronsko poslovanje s šolo
Dodatne ugodnosti
 • brezplačni pripravljalni tečaj angleškega jezika
 • brezplačno testiranje iz angleškega jezika
 • subvencijo za uvodni vikend
 • dodatno svetovanje študentom brez delovnih izkušenj
 • dodatni seminar – Študijskih veščin
 • dodatni seminar – Moja pot do diplome
 • individualno svetovanje pri iskanju zaposlitve
Oprema in gradiva
 • vsa učna gradiva in materiale (skripte)
 • programska oprema office365 za domačo uporabo
 • dostop do eAcademia in posnetkov predavanj
 • dostop do HN Global – študijskih gradiv in spletnega kariernega centra
 • dostop in izposoja gradiva iz šolske knjižnice
 • brezplačna programske oprema za domačo uporabo
 • dostop do portala LinkedIn Learning z več kot 4.000 spletnimi tečaji s področja medijske produkcije

Povrnjena investicija

Investicija v študij se 80% diplomantom povrne v dveh letih po študiju

Investicija v študij se po analizah kariernega razvoja zaposlenih diplomantov Academie 50% povrne že v enem letu po diplomiranju zaradi, predvsem zaradi povišanja plače, približno 80% diplomantom pa v dveh letih po končanem študiju.

Da. Plačnik študija je lahko Vaš delodajalec, družinski član ali tretja oseba. Za ureditev plačnika oziroma spremembe plačnika študija se pripravi tripartitna študijska pogodba ali izpolni izjava o plačniku študija.

Da. V primeru, da ima študent priznanih več kot 1/3 oziroma 38 KT po ECTS obveznosti študijskega programa, se mu šolnina sorazmerno zniža. Ugodnosti (popusti) se ne seštevajo.

Da. V kolikor niste zaposleni ali prijavljeni na Zavodu RS Slovenije kot aktivni iskalec zaposlitve lahko koristite pravice iz statusa študenta, kot so študentsko delo, subvencionirana prehrana, štipendije, bivanje, subvencioniran prevoz, zdravstveno zavarovanje in drugo. Določene pravice so omejene s starostjo študenta.

Da. Študijski proces je prilagojen zaposlenim za polni delovni čas in mladim, ki si ob študiju želijo priložnostnega dela.

Da. Šolnino je možno plačevati v mesečnih obrokih, 24 mesečnih obrokov v dveh letih študija.

Da. Ob in med vpisom na Višjo strokovno šolo Academia Maribor ste lahko prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje.

V primeru, da zaidete v finančne težave in ne zmorete plačevati šolnine Vas vabimo, da oddate vlogo za odlog plačila zapadlih obveznosti. Potrudili se bomo, da skupaj najdemo ustrezno rešitev.

Fizična oseba, plačnik študija, lahko študij plačuje v mesečnih obrokih računa Academie:

 • če je polnoletna,
 • če je poslovno sposobna in lahko to svojo plačilno sposobnost Academii dokaže,
 • če ima stalno bivališče v R Sloveniji oz. na območju EU

V primeru, da plačnik študija ni plačilno sposoben lahko plačnik študija plačilno sposobnost dokaže z overjeno Izjavo poroka o prevzemu dolga.

V primeru ponavljanja leta študija Academie ne zaračunava dodatne šolnine. Študent poravna le vpisnino za ponavljanje.

Trudimo se, da so vsi stroški povezani s študijem že zajeti v šolnini in vpisnini. Drugih obveznih dodatnih stroškov študija ni.

Študijsko leto lahko enkrat ponavljate ter s tem ohranite pravice iz statusa študenta. Za tem lahko študij zaključujete z evidenčnim vpisom, v katerem pa ne morete več ohraniti pravic iz statusa študenta.  Dodatno se lahko študentu iz upravičenih razlogov drugega odstavka Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) starševstva, vojaške obveznosti ali težke bolezni status podaljša, vendar največ za eno leto. V primeru ponavljanja leta študija ali evidenčnega vpisa dodatne šolnine ne zaračunavamo. V primeru, da je od zadnjega vpisa preteklo več kot 3 koledarska leta, šola za preostale obveznosti v sorazmernem deležu zaračuna šolnino.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.