Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.

 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Želim se udeležiti predavanja

Izpolnite spodnji obrazec za brezplačno udeležbo na predavanju. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije.

 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

V program Medijska produkcija se lahko vpiše kdor je opravil:

 • splošno maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • temu ustrezno izobrazbo po prejšnjih predpisih ali
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, 3 leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Dodatni pogoj za vpis

Dodatni pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus nadarjenosti in spretnosti. Le-ta sestoji iz dveh delov:

 • 1. del
  V prvem delu kandidat pripravi multimedijski izdelek
 • 2. del
  V drugem delu pa izdelek osebno predstavi v živo ter dokaže kreativne sposobnosti in splošno razgledanost.

Prepričajte se o našem študiju na informativnem dnevu

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem pri nas oddate vlogo za priznavanje izpitov.

 • 1. korak
  Izpolnite vlogo za priznavanje izpitov, zraven priložite učni načrt, katerega izpit želite, da se vam prizna.
 • 2. korak
  Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo prošnjo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom praviloma ne priznajo.
  Priznavanje izpitov je brezplačno. Ob več kot 1/3 priznanega študijskega programa temu primerno znižamo ceno izobraževanja.

X