Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.

 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Želim se udeležiti predavanja

Izpolnite spodnji obrazec za brezplačno udeležbo na predavanju. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije.

 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

V program Medijska produkcija se lahko vpiše kdor je opravil:

 • splošno maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • temu ustrezno izobrazbo po prejšnjih predpisih ali
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, 3 leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Dodatni pogoj za vpis

Dodatni pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus nadarjenosti in spretnosti. Le-ta sestoji iz dveh delov:

 • 1. del
  V prvem delu kandidat pripravi multimedijski izdelek
 • 2. del
  V drugem delu pa izdelek osebno predstavi v živo ter dokaže kreativne sposobnosti in splošno razgledanost.

Prepričajte se o našem študiju na informativnem dnevu

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem pri nas oddate vlogo za priznavanje izpitov.

 • 1. korak
  Izpolnite vlogo za priznavanje izpitov, zraven priložite učni načrt, katerega izpit želite, da se vam prizna.
 • 2. korak
  Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo prošnjo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom praviloma ne priznajo.
  Priznavanje izpitov je brezplačno. Ob več kot 1/3 priznanega študijskega programa temu primerno znižamo ceno izobraževanja.

BTEC Higher National Diploma je javnoveljvna listina Velike Britanije. Programi BTEC Higher National Diplome se izvajajo v več kot 70 državah sveta in velja za najprepoznavnejšo listino na področju te ravni izobraževanja na svetu.

Na Academii izvajamo ti. izredni študij, ki je po izvedbi študijskega procesa prilagojen zaposlenim. Študij je po pridobljenih znanjih in kompetencah enakovreden rednemu študiju.

Academia je akreditirana zasebna višja strokovna šola, ki izvaja javnoveljavne programe R Slovenije in Velike Britanije, vpisana v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Sveta za poslovno in tehnološko izobraževanje Velike Britanije (BTEC).

X