Gostujoče predavanje: Direktorica podjetja Obzorje d.o.o. Jožica Planinšec Deržek

Računovodja

V okviru predmeta Finančno računovodstvo programa Ekonomist – modul Računovodja smo gostili go. Jožico Planinšec Deržek, direktorico podjetja Obzorje d.o.o., družbo z dolgoletno tradicijo na področju delovanja računovodstva, davkov in svetovanja za več kot 70 gospodarskih subjektov.


Osrednja tema gostujočega predavanja je bil vpogled v kompleksna pravila, ki urejajo obravnavo neopredmetenih sredstev, finančnih naložb in zalog, pri čemer je bil poudarek na skladnosti z določbami Standardov računovodskega poročanja (SRS) 3 in 4. Ga. Planinšec Deržek je izpostavila ključne vidike SRS 3 in 4, osredotočena na pravilno knjigovodsko obravnavo finančnih naložb in zalog.

Udeleženci so imeli priložnost aktivno sodelovati pri reševanju praktičnih primerov, kar je pripomoglo k boljšemu razumevanju teoretičnih konceptov v realnem poslovnem okolju.

predstavljena je bila tudi vrsta praktičnih primerov, ki so udeležencem omogočili, da so koncepte računovodskega izkazovanja, vrednotenja in merjenja lahko prenesli v realne poslovne situacije. To je dodalo praktično vrednost predavanju, saj so se udeleženci lahko neposredno soočili z izzivi, s katerimi se srečujejo v svojem delovnem okolju.

Gostujoče predavanje je bilo izjemno informativno in poučno, pri čemer je ga. Planinšec Deržek pustila močan vtis s svojim znanjem in izkušnjami. Dogodek je bil odlična priložnost za poglobljeno raziskovanje računovodskih pravil v skladu z aktualnimi standardi.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X