Gostujoče predavanje: Mile Nunič, specialist za javna zbiranja

Varovanje

V okviru predmeta Organizacija prevozov, intervencij in javnih zbiranj programa Varovanje smo gostili g. Mileta Nuniča, specialista na področju varnosti javnih zbiranj. g. Nunič je tudi avtor ter urednik nekaj knjig, med drugim tudi Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1): s komentarjem, Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ): s komentarjem ter Varovanje javnih zbiranj: od začetka do konca.


Osrednja tematika gostujočega predavatelja g. Nuniča je bila ureditev področij zasebnega varovanja ter normativno ureditev javnih zbiranj. Velik poudarek je bil namenjen pomembnosti organizacije javnih zbiranj, kakšne vrste javnih zbiranj poznamo ter kakšne licence potrebujemo za varovanje le-teh. Gostujoč predavatelj je kasneje podrobneje predstavil ogranizacijo javnih zbiranj, postopek javnega zbiranja, kdo in s kakšno pravico lahko organizira oz. vodi javna zbiranja ter kakšne so dolžnosti in naloge organizatorjev javnih zbiranj.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X